Trang chủ

I. Lý lịch bản thân

Họ và tên
:  Trần Phong Vũ

Sinh ngày:  28/10/1978
Nơi sinh:     Hòa Thành - Tây Ninh
Trình độ chuyên môn
                Thạc sỹ CNTT;  
                Cử nhân Toán
Hiện là giảng viên trường CĐSP Tây Ninh
Email: phongvutayninh@gmail.com
Di động: 0918400931
website: https://sites.google.com/site/cdsptntranphongvu       
II. Quá trình công tác

Từ tháng 09/1999 đến 09/2010: Nhân viên phòng Tổ chức và Công tác sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh.

Từ tháng 09/2010 đến 30/09/2014: Giảng viên kiêm nhân viên phòng Tổ chức và Công tác sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh.

Từ tháng 01/10/2014 đến nay: Giảng viên thuộc khoa Tự Nhiên trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh.

III. Lĩnh vực nghiên cứu

Các ứng dụng phục vụ đổi mới phương pháp dạy học 

Lập trình vi điều khiển 

Cơ sở tri thức 


IV. Các bài báo được đăng trên các tạp chí

1. Tên bài báo

Hệ thống quản lý thông tin nông nghiệp thông minh dựa trên Ontology

Link download bài báo:


Trang con (2): Sáng tác cá nhân Scratch