Thông báo


THÔNG BÁO THÁNG 10

đăng 06:46, 30 thg 9, 2013 bởi nhung le   [ đã cập nhật 20:47, 27 thg 10, 2013 ]

 Stt Nội dung Ngày đăng Ghi chú
 1Đã có lịch giảng dạy cá nhân và Thời khóa biểu kỳ 1 các lớp CĐ K19 mới nhập học đề nghị các thầy cô giáo và các em SV cập nhật.01/10/2013  
 2Đã có điểm kỳ 2 các lớp TH 28D, E, F và M4,5,6,7K22 kỳ 2, đề nghị các thầy cô và các em cập nhật. 07/10/2013 
 3 Đã có điểm kỳ 1 các lớp LTMNK5 và LTTHK4 kỳ 1, đề nghị các thầy cô và các em cập nhật. 08/10/2013 
 4 Đã có điểm kỳ 3 lớp M7K21 và điểm kỳ 2 lớp M10K22, đề nghị các Thầy cô và các em cập nhật, 15/10/2013 
 5 Mẫu chương trình theo tín chỉ, sau thẩm định chương trình lần 1. Đề nghị các thầy cô giáo cập nhật.
 17/10/2013 
 6 Đã có thời khóa biểu kỳ 1 các lớp TC nhập học ngày 26/10/2013, bắt đầu học  TKB kỳ 1 từ ngày 04/11/2013, đề nghị các Thầy cô giáo chủ nhiệm xem TKB và thông báo cho HS, GV bộ môn xem TKB có ý kiến phản hồi sớm nếu xảy ra trùng giờ. (Do trang Website này không tải được tài liệu lên trong thời gian này, quý thầy cô và các em xem TKB dán ở phòng chờ GV)
 28/10/2013 
    

THÔNG BÁO THÁNG 9

đăng 05:26, 4 thg 8, 2013 bởi nhung le   [ đã cập nhật 06:49, 24 thg 9, 2013 ]


 Stt Nội dung                Ngày đăng Ghi chú
 1 
Đã có Thời Khóa biểu các lớp M1, 2, 3, 4, K23 kỳ 1, THK29A kỳ 1,  thực hiện từ ngày 09/09/2013 ; Thời khóa biểu các lớp CĐLT THK5A, B, C, D thực hiện từ ngày 06/09/2013 kỳ 1; Thời khóa biểu CĐLTMNK5, THK4A, B, C, D kỳ 2 thực hiện từ ngày 13/09/2013 đề nghị các thầy cô và các em cập nhật03/09/2013

 2Kế hoạch năm học 2013 - 2014 được sửa đổi do bổ sung một số lớp nhập hoc: M1,2,3,4K23; THK29A; CĐLTTHK5A, B, C, D. Đề nghị các thầy cô và các em HS, SV cập nhật.
 08/9/2013

3 Đã có điểm tổng kết kỳ 4 các lớp CĐK17, điểm tổng kết kỳ 2 các lớp CĐ K18, đề nghị các em SV cập nhật. 
 4 Ngày 26, 27/9 các lớp CĐ chính quy năm 2013 sẽ nhập học: 5 lớp CĐMNK10A,B,C,D,E; 4 lớp CĐTHK12A,B,C,D; 1 lớp CĐ Toán TinK19, 1 lớp CĐ Văn sử K19; 1 lớp CĐ Sinh Hóa K19. Đề nghị các Tổ bộ môn phân công GV dạy học kỳ I để bộ phận giáo vụ phòng ĐT - NCKH sớm xép TKB. (Các lớp khác nếu có sẽ phân công sau). Đề nghị các Khoa, Tổ bộ môn xem lại chương trình khung các môn do Khoa, Tổ mình phụ trách, nếu có thay đổi gì thì sớm đề nghị để nhà trường xem xét, giải quyết.(Có thể tham khảo khung chương trình đính kèm dưới đây) 15/9/2013 
 5  Chiều ngày 24/9/2013 Hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho HS hai lớp M6K21 và THK27L, xét đơn của các HS, SV xin dự thi tốt nghiệp do chưa đủ điều kiện dự thi hoặc thi chưa đạt ở lần thi trước đã làm việc. Danh sách các HSSV chưa đủ điều kiện dự thi, danh sách HS, SV được dự thi theo nguyện vọng đã được duyệt, các em HS, SV có thể tham khảo dưới đây.(Xem file XetthiTNM6k21Th27L) Lịch thi cụ thể các môn đề nghị HS, SV xem trong phần lịch thi của trang web này.Khi đi thi các em nhớ mang thẻ SV, CMT. 24/9/2013 
 6   

THÔNG BÁO THÁNG 8

đăng 05:25, 4 thg 8, 2013 bởi nhung le   [ đã cập nhật 03:53, 3 thg 9, 2013 ]

 STT Nội dung
 Ngày đăng tin
 Ghi chú
 1 Đã có điểm thi và điểm tổng kết kỳ 2 các lớp M1, 2, 3K22 và các lớp K28A, B, C đề nghị GVCN, HS các lớp xem.
 14/08/2013 
 2 Đã có thời khóa biểu các lớp CĐK17, CĐK18, MNK8, MNK9, THK10, THK11 bắt đầu học từ 26/8/2013. Đề nghị các thầy cô giáo và các em xem, thực hiện. Mọi nội dung cần thay đổi, sửa chữa đề nghị liên hệ bộ phận giáo vụ phòng ĐT - NCKH. Trân trọng cảm ơn.
 20/8/2013 
 3 Thời khóa biểu các lớp CĐTH K10 có sửa chữa do môn Công tác Đội không học ghép lớp. Kính đề nghị các thầy cô và các em SV sửa lại giúp theo bản mới cập nhật.
 21/8/2013 
 4 Đã có điểm thi lại kỳ I các lớp TCSPMNM1,2,3,6,7. Đề nghị các em HS cập nhật. E nào phải học lại thì đăng ký sớm để phòng ĐT-NCKH sắp xếp.
 21/8/2013 
 5 Đề nghị GV các khoa nộp điểm thi lại của các lớp đã tổ chức thi lại cho phòng ĐT - NCKH để phòng ĐT - NCKH cập nhật vào phần mềm QLĐT và thông báo cho HS, SV.
 21/8/2013 
6
 Đã có Thời Khóa biểu các lớp M1, 2, 3, 4, K23 kỳ 1, THK29A kỳ 1,  thực hiện từ ngày 09/09/2013 ; Thời khóa biểu các lớp CĐLT THK5A, B, C, D thực hiện từ ngày 06/09/2013 kỳ 1; Thời khóa biểu CĐLTMNK5, THK4A, B, C, D kỳ 2 thực hiện từ ngày 13/09/2013 đề nghị các thầy cô và các em cập nhật
 03/09/2013 

LỊCH HỌC TUẦN GIÁO DỤC CÔNG DÂN - HSSV

đăng 19:53, 3 thg 8, 2013 bởi nhung le   [ đã cập nhật 20:04, 3 thg 8, 2013 ]

1)Lớp M1,2,3,4,5,6,7K22 (Lớp A) học sáng thứ 2, sáng thứ 4, sáng thứ 6 (Sáng 05,07,09/8/2013)
2)Lớp CĐ 17, CĐMNK8, CĐTHK10 lớp B) học chiều thứ 2, chiều thứ 4, chiều thứ 6 (Chiều 05,07,09/8/2013)
3)Lớp THK28A,B,C,D,E,F(Lớp C) học sáng thứ 3, sáng thứ 5, sáng thứ 7(Sáng 06,08,10/8/2013)
4)Lớp CĐK18, CĐTHK11, CĐMNK9(LớpD) học chiều thứ 3, chiều thứ 5, chiều thứ 7(Chiều 06,08,10/8/2013)
5)Các lớp M8,9,10K22, THK28G,H, Lớp AnhK4 và Lớp QTK3 học các buổi sáng từ thứ 2(12/8/2013) đến thứ 6(16/8/2013)
Lưu ý: Thời gian học: Sáng từ 8h00, Chiều từ 14h00
GVCN các lớp kiểm tra quân số của lớp chủ nhiệm trong thời gian học tập và báo cáo cho GV lên lớp.
Các đơn vị chuẩn bị nội dung lên lớp theo kế hoạch của phòng TCCB - CTHSSV.
              

đăng 19:53, 3 thg 8, 2013 bởi nhung le


đăng 19:52, 3 thg 8, 2013 bởi nhung le


đăng 19:41, 3 thg 8, 2013 bởi nhung le   [ đã cập nhật 19:49, 3 thg 8, 2013 ]


đăng 19:32, 3 thg 8, 2013 bởi nhung le   [ đã cập nhật 20:00, 3 thg 8, 2013 ]


đăng 19:32, 3 thg 8, 2013 bởi nhung le   [ đã cập nhật 20:09, 3 thg 8, 2013 ]


đăng 19:32, 3 thg 8, 2013 bởi nhung le


1-10 of 92