Základní informace

 
XLIV. konferenci
na téma
SČÍTÁNÍ A MY
 
 
 Konference se uskutečnila ve dnech 21.–22. května 2014 
v prostorách Akademie věd České republiky, Národní 1009/3, 110 00 Praha 1, sál 206 (zde).

Konference byla spojena s připomenutím 50. výročí založení České demografické společnosti
a s vernisáží výstavy "Lidé v proměnách času" 
připravené ve spolupráci s Max Planck Society a firmou Archimedes Exhibitions.
 

Chcete se stát členem České demografické společnosti? Vyplňte přihlášku na stránkách ČDS.
Ċ
Česká demografická společnost Konference,
30. 5. 2014 12:19
Ċ
Česká demografická společnost Konference,
30. 5. 2014 12:19