שרשראות

שרשראות הזהב שחיברו בין החושן לכתפות האפוד.