בגדי כהונה - דף הבית

 
''לכבוד ולתפארת''
להגברת המודעות לידיעת צורת בגדי הכהונה כהלכתם              בשורה חדשה


הוקמה מחלקת כשרות לצורת בגדי הכהונה.

המעוניינים בבדיקת כשרות צורת בגדי הכהונה שברשותם,

נא ליצור קשר עם מערכת האתר.

 בס"ד זכינו כעת לאורו של הספר.
לתיאור הספר עיין בדפים הבאים.
תת-דפים (1): וולאזין