Taula

Taula dels Temps per cada cilindre 

CILINDRE               1                              2                              3                              4

1r TEMPS       EXPLOSIÓ                ESCAPAMENT            COMPRESSIÓ            ADMISSIÓ

2n TEMPS      ESCAPAMENT           ADMISSIÓ                 EXPLOSIÓ                 COMPRESSIÓ

3r TEMPS       ADMISSIÓ                COMPRESSIÓ             ESCAPAMENT           EXPLOSIÓ

4t TEMPS       COMPRESSIÓ           EXPLOSIÓ                  ADMISSIÓ                 ESCAPAMENT


Tornar a la pàgina anterior