EL MOTOR D'EXPLOSIÓ 


Projecte de 2n ESO

Projecte 1r Trimestre

Projecte 2n Trimestre

 

Projecte 3r Trimestre 

Descripció.

Els/Les alumnes/as de segon d'ESO han de construir una maqueta d'un motor de combustió interna de quatre temps, que tindrà quatre cilindres.

Al cigonyal es connectará una reductora per mitjà d'una politja.

Tambè es construirà un circuit elèctric amb uns LED's per simular l'explosió a cadascú dels cilindres.

Materials.

Aglomerat de 10 mm de gruix per la base i els lateral.

DM de 3 mm d'espesor per la constucció del bloc.

Fil ferro de 3 mm diàmetre per fer el Cigonyal i les Bieles.

Llaunes per construir els cilindres i els pistons.

Varilla roscada per fer el boló.

Tub de plàstic pels topes.

Dues politges amb diàmetres un doble de l'altre.

Reductora.

Cables, Pila 4.5 V, 4 resistències 150 Ohms, 4 LED's vemells.

Cola blanca.

Eines, Estris i Màquines

Les del pannell de ferramentes

Cargol de Banc

Trepant de Banc amb joc de Corones

Pistola de cola termofusible

Operacions:

 1. MARCAR
 2. TALLAR
 3. LLIMAR
 4. FORADAR
 5. DOBLEGAR
 6. PEGAR
 7. SOLDAR

Construcció:

En primer lloc, comencem la construcció de les diferents peces marcant i tallant la base, els laterals i les dues peces del bloc amb el regle metàl·lic, l'escaire, el serrac, el serjanti la serra de costella. A continuació, marquem els cercles dels cilindres al bloc amb el compàs de dues puntes i els foradem amb la corona i llimem amb l'escofina fins arribar ala mida del diàmetre del cilindre. Seguidament, dobleguem el fil ferro amb ajuda d'unes alicates, el cargol de banc i un martell per fer el cigonyal. Després, amb un obrellaunes obrirem quatre llaunes pels dos costats fent un cilindre. Més tard, les quatre llaunes que faran de pistons farem dos forats pel costat traçant el diàmetre amb una barrina i posteriorment, tallarem quatre troços de varilla roscada que faran la funció de boló. Ara continuem conformant les bieles amb fil ferro doblegant amb unes alicates de puntes.

En segon lloc, comencem el muntatge del projecte pegant els cilindres a les dues peces del bloc. Després, col·locant les bieles amb els topes de plàstic al cigonyal i al boló del pistó. Seguidament, muntem la base i els laterals perpendiculars col·locant el bloc i el cigonyal.

En tercer lloc, muntem les politges amb la reductora i relitzen el circuit elèctric.


Resultats:


Memòria de l'alumnat:

Recursos

Interios del Cilindre

Motor de gasolina

Presentació del Motor d'explosióEl motor de 4T.

Parts:

Bloc

 • Cilindre
 • Pistó
 • Segments 
 • Boló
 • Biela
  Càrter
 • Cigonyal
  Culata
 • Vàlvules
 • Bugia
 • Arbre de lleves

Temps:

 • Admissió
 • Compressió
 • Explosió
 • Escapament  

Ordre d'encesa :

1-3-4-2

Taula

Voltes: 

Cigonyal           2

Arbre de lleves 1