Trang chủ

 
 
   CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRANG TIN CỦA CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC MỘ ĐỨC

Giới thiệu các đồng chí trong Ban chấp hành CĐGD nhiệm kỳ 2012-2017:
    Các Đồng chí trong ban Thường Vụ CĐGD:
    1. Đồng chí: Hoàng Triệu Nghĩa         - Chủ Tịch CĐGD
    2. Đồng chí: Lê Tuấn Sơn                   - Phó Chủ tịch - Phó Hiệu trưởng THCS Đức Thắng.
    3. Đồng chí: Đoàn Ngọc Trường        - UVBTV - Chuyên viên phòng GD-ĐT
    4. Đồng chí: Cao Thị Chín                 - UVBTV - Chuyên viên phòng GD-ĐG
    5. Đồng chí: Nguyễn Đức Họp          - UVBTV - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Đức Phú
    6. Đồng chí: Vỡ Văn Dung                - UVBTV - Hiệu trưởng trường THCS Bắc Phong
    7. Đồng chí: Trần Hưng                     - UVBTV - Giáo viên trường THCS Đức Hòa
    Các Đồng chí Ủy viên Ban chấp hành CĐGD:
    8. Đồng chí: Trương Thị Thu Vân        - UVBCH - Hiệu trưởng trường MN Đức Lân
    9. Đồng chí: Lê Thị Thanh Huyền        - UVBCH - CTCĐCS trường TH Bắc Phong
    10. Đồng chí:Bùi Văn Khoa                 - UVBCH - CTCĐCD trường THCS Đức Minh
    11..Đồng chí: Nguyễn Văn Dũng        - UVBCH - Hiệu trưởng trường THCS Đức Thạnh
    12..Đồng chí: Phạm Văn Hiếu            - UVBCH - Giáo viên trường THCS Đức Chánh
    13..Đồng chí: Bùi Đình Cách              - UVBCH - Phó Hiệu trưởng trường TH Năng An
    14. Đông chí:Trần Mười                     - UVBCH - CTCĐCS trường TH Đức Lợi
    15. Đồng chí: Lê Văn Mận                  - UVBCH - Phó Hiệu trưởng trường THCS Đức Hiệp
    16. Đồng chí: Phạm Thị Kim Hạnh     - UVBCH - Phó Hiệu trưởng trường MN Đức Minh
    17. Đồng chí: Huỳnh Ngọc Phương    - UVBCH - Hiệu trưởng trường THCS Đức Minh
    18. Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Tuyền  - UVBCH - CTCĐCS trường MN Thị trấn Mộ Đức
    19. Đồng chí: Bùi Hồng Hà                - UVBCH - CTTCĐCS trường THCS Nguyễn Trãi
    20. Đồng chí: Nguyễn Thanh Long      - UVBCH - CTCĐCS trường THCS Nguyễn Bá Loan
    21. Đồng chí: Võ Thị MInh Mạng        - UVBCH - CTCĐCS trường THCS Nam Đàn
    22. Đồng chí: Trịnh Thị Hồng              - UVBCH - Giáo viên trường TH Đức Hiệp
    23. Đồng chĩ: Nguyễn Ngọc Tiên        - UVBCH - CTCĐCS trường tHCS Đức Lân
    24. Đồng chĩ: Nguyễn Tấn Minh         - UVBCH - Chuyên viên PGD-ĐT
    25.Đồng chí: Phan Thị Bạch Tuyết     - UVBCH - KT trường THCS Đức Tân
    Các đồng chí trong UBKT Công đoàn:
    26. Đồng chí: Phan Thị Nồng              - PCN UBKT - Hiệu trưởng trường MN Đức Thạnh
    27. Đồng chí: Phan Thanh Hồng         - UVBKT - CTCĐCS trường TH Mỏ Cày
    28. Đồng chí: Lê Thị Hựu                   - UVBKT - CTCĐCS trường THCS Đức Tân
    29. Đồng chí: Trần Thị Mỹ Trang         - UVBKT - Giáo viên trường THCS Đức Lân
 
 
 

 
 

Č
ĉ
ď
tài hoàng triệu,
23:51 06-11-2013