Trang chủ


 
  
Giới thiệu các đồng chí trong Ban chấp hành CĐGD nhiệm kỳ 2012-2017:
    Các Đồng chí trong ban Thường Vụ CĐGD:
    1. Đồng chí: Hoàng Triệu Nghĩa         - Chủ Tịch CĐGD
    2. Đồng chí: Lê Tuấn Sơn                   - Phó Chủ tịch - Phó Hiệu trưởng THCS Đức Thắng.
    3. Đồng chí: Đoàn Ngọc Trường        - UVBTV - Chuyên viên phòng GD-ĐT
    4. Đồng chí: Cao Thị Chín                 - UVBTV - Chuyên viên phòng GD-ĐG
    5. Đồng chí: Nguyễn Đức Họp          - UVBTV - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Đức Phú
    6. Đồng chí: Vỡ Văn Dung                - UVBTV - Hiệu trưởng trường THCS Bắc Phong
    7. Đồng chí: Trần Hưng                     - UVBTV - Giáo viên trường THCS Đức Hòa
    Các Đồng chí Ủy viên Ban chấp hành CĐGD:
    8. Đồng chí: Trương Thị Thu Vân        - UVBCH - Hiệu trưởng trường MN Đức Lân
    9. Đồng chí: Lê Thị Thanh Huyền        - UVBCH - CTCĐCS trường TH Bắc Phong
    10. Đồng chí:Bùi Văn Khoa                 - UVBCH - CTCĐCD trường THCS Đức Minh
    11..Đồng chí: Nguyễn Văn Dũng        - UVBCH - Hiệu trưởng trường THCS Đức Thạnh
    12..Đồng chí: Phạm Văn Hiếu            - UVBCH - Giáo viên trường THCS Đức Chánh
    13..Đồng chí: Bùi Đình Cách              - UVBCH - Phó Hiệu trưởng trường TH Năng An
    14. Đông chí:Trần Mười                     - UVBCH - CTCĐCS trường TH Đức Lợi
    15. Đồng chí: Lê Văn Mận                  - UVBCH - Phó Hiệu trưởng trường THCS Đức Hiệp
    16. Đồng chí: Phạm Thị Kim Hạnh     - UVBCH - Phó Hiệu trưởng trường MN Đức Minh
    17. Đồng chí: Huỳnh Ngọc Phương    - UVBCH - Hiệu trưởng trường THCS Đức Minh
    18. Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Tuyền  - UVBCH - CTCĐCS trường MN Thị trấn Mộ Đức
    19. Đồng chí: Bùi Hồng Hà                - UVBCH - CTTCĐCS trường THCS Nguyễn Trãi
    20. Đồng chí: Nguyễn Thanh Long      - UVBCH - CTCĐCS trường THCS Nguyễn Bá Loan
    21. Đồng chí: Võ Thị MInh Mạng        - UVBCH - CTCĐCS trường THCS Nam Đàn
    22. Đồng chí: Trịnh Thị Hồng              - UVBCH - Giáo viên trường TH Đức Hiệp
    23. Đồng chĩ: Nguyễn Ngọc Tiên        - UVBCH - CTCĐCS trường tHCS Đức Lân
    24. Đồng chĩ: Nguyễn Tấn Minh         - UVBCH - Chuyên viên PGD-ĐT
    25.Đồng chí: Phan Thị Bạch Tuyết     - UVBCH - KT trường THCS Đức Tân
    Các đồng chí trong UBKT Công đoàn:
    26. Đồng chí: Phan Thị Nồng              - PCN UBKT - Hiệu trưởng trường MN Đức Thạnh
    27. Đồng chí: Phan Thanh Hồng         - UVBKT - CTCĐCS trường TH Mỏ Cày
    28. Đồng chí: Lê Thị Hựu                   - UVBKT - CTCĐCS trường THCS Đức Tân
    29. Đồng chí: Trần Thị Mỹ Trang         - UVBKT - Giáo viên trường THCS Đức Lân
   
 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TỔNG KẾT CĐGD HUYỆN
 
 
Đồng chí Nguyễn Thị Lâm Chủ tịch LĐLĐ huyện Mộ Đức phát biểu chỉ đạo
trong Hội Nghị tổng kết CĐGD Mộ Đức Năm học 2013-2014
 
 

 
Đồng chí Nguyễn Thị Lâm Chủ tịch LĐLĐ huyện Mộ Đức Trao Bằng khen
trong Hội Nghị tổng kết CĐGD Mộ Đức Năm học 2013-2014
 
 
 
Thầy Trần Như Thế Trưởng phòng GD-ĐT Phát biểu Ý kiến trong Hội nghị
tổng kết
 
 
 Đồng chí Lê Tuấn Sơn Phó chủ tịch công đoàn ngành phát biểu ý kiến
trong Hội nghị tổng kết
 
 
 
Đồng chí Hoàng Triệu Nghĩa Chủ tịch CĐGD huyện Mộ Đức thông qua báo cáo
trong Hội Nghị tổng kết CĐGD Mộ Đức Năm học 2013-2014
 
 
 
 
 
Đồng chí Nguyễn Quốc Trưởng Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Mộ Đức Trao Bằng khen
trong Hội Nghị tổng kết CĐGD Mộ Đức Năm học 2013-2014
                                                        
 

 
 


 
 
ĉ
tài hoàng triệu,
23:51, 6 thg 11, 2013