CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN CAI LẬY
Địa chỉ tạm thời : Số 3, Đường Tứ Kiệt nối dài - Phường 2 - Thị Xã Cai Lậy
Điện thoại : (073) 3.826479 - Email : cdgd.cailay@gmail.com


VÌ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA ĐOÀN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC, TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN


THÔNG TIN


CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN CAI LẬY TỔ CHỨC HỘI THAO CHÀO MỪNG 32 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20.11.1982 - 20.11.2014)

T
hực hiện công văn số 1430/SGDĐT-CĐGD ngày 15.09.2014 của Sở GD&ĐT, CĐGD Tiền Giang đồng thời cũng nhằm thực hiện Nghị quyết của BCH.CĐGD huyện nhiệm kỳ 2012-2017 và cũng để thiết thực chào mừng kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982-20.11.2014), Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy đã triển khai kế hoạch tổ chức hội thao môn bóng chuyền và môn cầu lông.
(Xem tiếp)


THƯ CẢM ƠN

Ban Thường vụ CĐGD huyện Cai Lậy xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần của lãnh đạo các cấp, các đơn vị, các cá nhân đã góp phần giúp Ban tổ chức chúng tôi tổ chức thành công hội thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2014. ( xem tiếp tại đây )CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN CAI LẬY TRAO TẶNG NHÀ “ MÁI ẤM ” CHO ĐOÀN VIÊN NHÂN KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM.

Chào mừng 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, thực hiện kế hoạch chăm lo đời sống của cán bộ, đoàn viên nhất là đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở nhưng chưa hội đủ điều kiện đề nghị xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn”. Bằng nguồn kinh phí do tập thể cán bộ, đoàn viên công đoàn và các mạnh thường quân ủng hộ trong đợt vận động xây dựng quỹ “ Mái ấm tình thương” nhân tháng Công nhân năm 2014. (tiếp theo)