Phần mềm

Thầy cô click vào nút View (Xem) để tải file về!
ċ
Chuyendoianhsangpdfi2pdf_1.0.43.zip
Xem Tải xuống
Chuyển đổi nhiều file ảnh thành tập tin pdf  1066k v. 1 19:27 25-11-2011 CĐCS PhanNgọcTòng
ċ
Free flv to avi converter
Xem
Chuyển đổi flv sang avi,...  22:37 10-11-2010 CĐCS PhanNgọcTòng
ċ
Mobi readersetup
Xem
Phần mềm đọc tập tin định dạng prc  23:58 21-09-2010 CĐCS PhanNgọcTòng
ċ
PCGT16SetupABCdacrack.zip
Xem Tải xuống
Phần mềm phân công giám thị miễn phí  2105k v. 1 17:23 09-01-2012 CĐCS PhanNgọcTòng
ċ
Phần mềm đọc file flv
Xem
Phần mềm đọc file flv  22:50 10-11-2010 CĐCS PhanNgọcTòng
ċ
Phần mềm đóng băng máy vi tính
Xem
Shadow defender  20:30 08-10-2010 CĐCS PhanNgọcTòng
ċ
Phần mềm đổi đuôi phim, nhạc
Xem
Total Video Converter  20:31 08-10-2010 CĐCS PhanNgọcTòng
ċ
Phần mềm giải nén winrar
Xem
Phần mềm giải nén  19:35 07-10-2010 CĐCS PhanNgọcTòng
ċ
Phần mềm xem tập tin pdf
Xem
Phần mềm FoxitReader  00:04 22-09-2010 CĐCS PhanNgọcTòng
ċ
Phần mềm xếp thời khóa biểu có crack
Xem
Phần mềm xếp thời khóa biểu dễ dàng  23:49 21-09-2010 CĐCS PhanNgọcTòng
ċ
Sắp xếp tiếng Việt
Xem
Phần mềm sắp xếp tiếng Việt trên Excel  23:48 21-09-2010 CĐCS PhanNgọcTòng
ċ
violet1.5.rar
Xem Tải xuống
Phần mềm soạn bài giảng Violet 1.5 có crack  7295k v. 1 01:42 30-09-2011 CĐCS PhanNgọcTòng
ċ
Vn_570MS.zip
Xem Tải xuống
Phần mềm giả lập máy tính 570MS  1235k v. 1 20:33 18-03-2011 CĐCS PhanNgọcTòng
ċ
vnptschool
Xem
Thầy cô mở My computer, nhập vào địa chỉ ftp://vnptschool.vienthongbentre.vn, đăng nhập vào bằng tài khoản: tên đăng nhập là vnptschool, mật khẩu là vnpt@bentre, rồi copy file cài đặt về.  02:00 09-05-2011 CĐCS PhanNgọcTòng
ċ
ZingStarOffline.rar
Tải xuống
Chương trình karaoke offline(Hát bài nào có ngay bài đó)  3505k v. 6 22:38 10-11-2010 CĐCS PhanNgọcTòng
Comments