Onze mensen‎ > ‎

4. Paul Boogaard (wethouder)

Het CDA in Korendijk staat letterlijk ‘midden tussen de mensen’ en daar ben ik trots op. De leden van de fractie zijn
allemaal maatschappelijk betrokken waardoor we tot in de haarvaten van
de Korendijkse samenleving zijn vertegenwoordigd. En dat dit door de inwoners van onze gemeente zeer wordt gewaardeerd blijkt wel uit het vertrouwen dat we bij de laatste verkiezingen kregen. 


Korendijk is een kleine gemeente en bestaat naast het natuureiland Tiengemeten uit vier dorpen en twee buurtschappen. Het CDA maakt zich sterk om voorzieningen zoals bibliotheken, peuterspeelzalen en sportverenigingen voor elk dorp te behouden. In een krimpgemeente is dat niet eenvoudig, maar we willen dit bereiken door heel inventief om te gaan met bijvoorbeeld vrijkomende schoollokalen. 


Wij kiezen voor een samenleving waarbij we uitgaan van het probleemoplossend vermogen van inwoners, verenigingen en het bedrijfsleven zelf door bijvoorbeeld het opzetten en faciliteren van dorpsverenigingen. De Korendijkse samenleving maken we samen!

 Twitter: 
@Paul_Boogaard
 Twitter: @CDAKorendijk