Onze mensen‎ > ‎Fractieleden‎ > ‎

3. Rene van den Brom (fractielid)


René is 45 jaar, getrouwd en woont al tientallen jaren in Nieuw-Beijerland. Hij heeft drie prachtige zonen van 15, 12
en 3 jaar oud waarvan de middelste meervoudig gehandicapt is. 
Hij werkt als bouwkundige bij een architectenbureau en was tot voor kort lid van de WMO-Adviesraad Korendijk. Daarnaast is hij bestuurslid bij Stichting Zomerkind. Dit is een medisch kinderdagcentrum waarvan alleen de begeleidsters in vaste dienst zijn, verder wordt er alleen maar gewerkt met veel vrijwilligers. Vrijwel vanaf het begin was hij al betrokken bij de oprichting van deze stichting. 
Zelf voetbalt hij graag en is ook meerdere jaren leider en trainer geweest van zowel een seniorenelftal als van diverse jeugdelftallen.

Door zijn gehandicapte zoon heeft hij veel praktijkervaring opgedaan in zorgtaken, aanvraag hulpmiddelen en het aanpassen (levensloop bestendig maken) van woon- en leefomgeving, en in de ondersteuning van de gemeente hierin. Door de WMO Adviesraad en Stichting Zomerkind heeft hij ook op bestuursniveau hierin veel ervaring opgedaan.
Veel zorgtaken worden de komende jaren door de regering afgestoten en overgedragen naar de gemeenten. Daarnaast moeten er ook veel bezuinigingen doorgevoerd worden. Er zal dus door de gemeente een groot beroep worden gedaan op de bevolking voor vrijwilligerswerk, mantelzorg, zelfredzaamheid en het eigen sociale netwerk.

De komende tijd komt er nog veel meer op ons mooie Korendijk af, waar iedereen wel iets van zal gaan merken. Bijvoorbeeld plannen voor windturbines en herindeling, vergrijzing, veiligheid enz. Rene denkt dat hij hierin samen met het CDA op bestuurlijk en praktisch niveau een nuttige bijdrage kan leveren. Zodat Korendijk nu en in de toekomst een leefbare en veilige omgeving is voor ons en onze kinderen.