Verkiezingsprogramma 2014-2018


Wij zijn trots op onze mooie gemeente. Wij kennen de Korendijkers. Wij weten wat er speelt. In de verenigingen, bij de vrijwilligers, bij de instellingen en bij de ondernemers. Wij zijn makkelijk benaderbaar. 
Daarom luidt ons motto: "Voor Korendijk".

Voor iedere woonkern hebben we daarom een specifiek actieplan ontwikkeld. Zie hiervoor de onderstaande links:
U kunt ook ons volledige verkiezingsprogramma downloaden als pdf-bestand: