CCNA‏ > ‏

ניתוב


אם יש לנו רשת ואנחנו רוצים לחבר אותה לעוד רשת או לעוד כמה רשתות מה נעשה?
אנחנו נשתמש בנתב, נתב יודע לגשר בין רשתות שונות ,אך איך הנתב ידע להגיע לרשתות האלה?
בשביל זה נועד הניתוב.
יש שני סוגי ניתוב
1. ניתוב סטטי
2.ניתוב דנאמי

ניתוב סטטי:
בניתוב מסוג זה אנחנו נצטרך "ללמד" את הנתב את כל הדרכים להגיע, ולכן נגדיר את הכל ידנית מכיון שכך, אם יש לנו הרבה רשתות לא נשתמש בניתוב מסוג זה

ניתוב דנאמי:

בניתוב מסוג זה הנתב "לומד" את הדרכים לבד

נבהיר שני עקרונות ראשיים בניתוב :

Distance-Vector: (וקטור המרחק) השיטה הזאת היא עובדת לפי Hope  (קפיצה) הנתב יחשב כמה קפיצות יש עד ליעד כך שהדרך הקצרה למשל ב-RIPv1  יקבע לפי כמה שפחות קפיצות, זהו פרטוקול לא כ"כ חכם מכיון שהוא לא יקח בחשבון פס רוחב, כך שיתכן שהמידע יכול לעבור יותר מהר דרך 5 נתבים מאשר 4 נתבים, מכיון שהממשקים שלהם יותר מהירים ובכל זאת הם יעברו דרך ה 4 נתבים, מכיון שזה פחות קפיצות, ויש פרוטקולים יותר חכמים שיודעים לעבוד גם עם פס רוחב, איכות קו ועוד,כך שלא יחשבו רק את הקפיצות(אם בכלל תלוי באיזה פרוטוקול).

Link State: (מצב קישור) במצב כזה כל נתב שומר מידע על הרשת כולה.
כל נתב מעדכן את כל הרשתות המחברות אליו אחר כך הוא מעביר מידע רק על עדכונים אומנם זה יותר מכביד שכל נתב צריך להחזיק את כל המידע של כל הרשתות  אבל יתרון ענק יש בזה מכיון שבאם נתב אחד נופל יהי-ה עדכון מהיר של הנפילה והנתב מכיון שהוא מכיר את כל מבנה הרשת הוא יבחר בדרך חלופית.

Classfull- פרוטוקול ניתוב זה לא מכיר Subnet Mask  הוא מכיר רק רשתות שלמות לדוגמא
RIPv1 עובד כך
Classless- בשונה מקדמו הוא כן מכיר Subnet Mask, לדוגמא 
RIPv2 כבר כן תומך בזה

סוגי פרוטקולים:

RIP- פועל בשיטת Distance-Vector היום משתמשים ב-RIPv2  מכיון שהוא תומך ב- Subnet Mask (תתי רשתות)

IGRP- פרוטוקול של סיסקו גם פועל בשיטת Distance-Vector אבל הוא גם מתחשב בפס הרוחב אם לדוגמא יהי-ה לו שתי דרכים להגיע הוא יבחר בדרך שהכי מהירה ע"פ פס רוחב
 

EIGRP -זה שיפור של סיסקו לפרטוקול IGRP הוא עובד גם עם Distance-Vector וגם  Link State בעקרון הוא עובד עם Distance-Vector אבל הוא מכין מראש שני מסלולים וכך אם
 קורה משהו הוא יכול להגיב מיד


OSPF - פועל בשיטת Link State  הוא בונה מבנה של עץ בכדי לתאר את כל הארגון בשביל לבחור את מסלול היעד המועדף, והוא מתחשב בעיקר בפס הרוחב

BGP- משמש לתעבורה בין  Autonomous Systemשונים, שזה אוסף של רשתות שנמצא תחת ניהול משותף
וזה מתחלק ל-שתים:

IGP- זה פרטוקול ניתוב פנימי של Autonomous System כמו RIP,IGEP

EGP- זה פרוטקול שפועל בין אוספי ה- Autonomous System

Static: זה פרטוקול ניתוב שאנחנו מגדירים לו הכל ידנית.

עדיפות בין פרוטוקולים:


מה קורה אם מגדרים כמה סוגי פורוטוקלים באותו נתב איך הנתב ידע באיזה פרוטוקול להעביר את המידע? בשביל זה יש Adminisrative Destance  זה מעין ניקוד שניתן לכל פרוטוקול ככל שהניקוד נמוך הפרוטוקול יותר איכותי ולכן הוא יבחר. הנה הניקוד לפי הטבלה כדלהלן:

 סוג ניתוב\פרוטוקול
 ניקוד
 פיזי
 0
 ניתוב סטטי
 1
 BGP  20
 EIGRP  90
 IGRP  100
 OSPF  110
 IS-IS  115
 RIPv1-RIPv2  120Comments