■ Pàgina d'inici. Tauler

Actualitat. Agenda. Tauler d'anuncis. Novetats editorials
 • 28th International Congress of Papyrology. Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 1-6 d'agost del 2016. [>>]

 • XI Fòrum Auriga: 21 i 22 de novembre del 2015, a Vilafranca del Penedès. [>>]

 • XII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Plutarquistas: La (inter)textualidad en Plutarco. Universidad de Extremadura, Cáceres, 8-10 octubre de 2015. [>>]

 • El País-Babelia, La ‘Ilíada’, la guerra de todos nosotros. (Novetats i llibres sobre Homer.) [>>]

 • Important novetat editorial: presentació del Diccionari Grec-Català (Enciclopèdia Catalana / Fundació Institut Cambó) a càrrec dels principals redactors de l'obra, els professors Francesc J. Cuartero, Joan Alberich, Josep Granados i Jaume Almirall. L'acte tindrà lloc a la capella de la Facultat de Filologia de la UB (Gran Via, 585), dilluns, 13 de juliol a les 17 h. [invitació a l'acte]  [notícia la blog][Presentació a l'IEC: 30 de setembre, a les 19 h.]  NOVETAT 

 • XIV Congreso de Estudios Clásicos. Barcelona, del 13 al 18 de juliol de 2015. [>>]

 • Universitat de Lleida: cursos d'estiu. Curs "Pensament, onomàstica i tradició clàssica en el món clàssic i medieval". Del 8 al 10 de juliol. [>>]


 • ICE de la UAB: curs de llatí actiu Colloquia latina II Barcelona, Casa de convalescència de l'Hospital de Sant Pau, 6-10 juliol del 2015. [>>]

 • SCEC: curs d'actualització Menjar i beure en el món antic. Barcelona, IEC, 6-10 juliol del 2015. [>>]

 • Decès del professor Martín Ruipérez, a 92 anys (3-VII.2915). [>>]

 • Exposició Pompei e l'Europa (1748-1943). Nàpols, Museu Arqueològic. Del 27 de maig al 2 de novembre de 2015. [>>]  NOVETAT 

 • Museu de Cultures del món: exposició sobre la històra de l'escriptura. Del 12 de juny del 2015 al 31 de gener del 2016. [La Vanguardia]
   
[Vegeu notícies i anuncis anteriors a l'apartat PRAETERITA.]


Sobre el projecte culturaclassica.com


Aquest web sobre la cultura clàssica  ha estat ideat per Ramon Torné i es troba en línia des del mes de febrer de 2003. En els seus diferents apartats podreu trobar informacions, enllaços, documents, etc. que espero que siguin de la vostra utilitat. Forma part d'un projecte més general que completa amb el web  CLASSICAT. Una primera versió del treball va ser objecte d'una llicència retribuïda d'estudis atorgada per la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa Del Departament d'Ensenyament de la Generalitat (Modalitat B 3). Fins el mes de desembre de 2010 va estar allotjat en un espai web de la XTEC.

Per a qualsevol observació, nota, comunicació, etc. podeu fer arribar les vostres aportacions escrivint a aquestes adreces de correu.

 


 

                      
   contador de visitas 
    
  

        pipiatio classica