马来西亚张钊汉原始点推广中心 - 2017年10月(第 18 期) 原始点医学八打灵基础班 -录取名单公告

请依照公告,牢记您的编号、上课地点与时间,谢谢!

*此名单将陆续更新,直到额满为止。


姓名 (中)姓名 (英)性别編號
1唐榮寘Tong keong sai 1541/2017
2程楸蘋Cheng chui ping1542/2017
3陈丽凤Tan Lay Hong1543/2017
4黄家華Wong Kea Hwa1544/2017
5何秀珠Ho Siew Choo1545/2017
6郑秀连Teh Siew Lian1546/2017
7曾昭祥Chan Chew Seong1547/2017
8嚴福業Yang Hok Yap1548/2017
9陈丽云Tan Lay Hoon1549/2017
10叶晓雯Yap Siew Heong1550/2017
11林丽燕Lim Leh Yan1551/2017
12洪玉香Fung Nyuk Hiong1552/2017
13曾家堯Chung Sye Kow @ Chen Kah Yow1553/2017
14李玉玲lee yoke leng1554/2017
15林愛君LUM OOI KUAN1555/2017
16鄧月姬Tang Yeoi Kee1556/2017
17黄家華Wong Kea Hwa1557/2017
18叶慧群Yap Huoy Chyun1558/2017
19叶富明YAP FOO MING1559/2017
20叶紫箐YAP ZI QING1560/2017
21李姈錂Lee lin lin 1561/2017
22杜志豪TOO CHOO HAR1562/2017
23林 卉LIM HUI1563/2017
24李丽霞Lee li shiar 1564/2017
25司徒寶玉See thoo pao yuk1565/2017
26紀睮容Chi Yu-Jung1566/2017
27潘珮薇Poon Puay May1567/2017
28梁英平LEONG YIM PING 1568/2017
29陈美珍TAN BEE CHENG1569/2017
30汤孝珠TONG HOW CHOO1570/2017
31黄文兴NG BOON HENG1571/2017
32林兰清LING LANG CHING1572/2017
33邓惠予TANG WEI YEE1573/2017
34丘建安Hew Ken Onn1574/2017
35黄庆章Eng Keng Chian, Meckay1575/2017
36林金妙Lim Kim miaw1576/2017
37房柔潤Fong Yew Yun1577/2017
38房柔顺Fong Yew Soon1578/2017
39房英好Fong Yin How1579/2017
40刘策庭Law Chek Teng1580/2017
41彭惠玲PEI HUI LING1581/2017
42蔡顺富chua Soon Hoe1582/2017
43黄志汉Eng Chee Han1583/2017
44林志祥LIM CHEE SIONG1584/2017
45汤厚廷TONG HOH THING1585/2017
46曾木波Chen mok poh1586/2017
47张国杰Chong Kok Kiat1587/2017
48林奕芬Lam Yoke Fun1588/2017
49梁健伟Leong Keen Wai1589/2017
50庄爱丽Ching Ai Lee 1590/2017
51王健民WONG KIEN MIN1591/2017
52陈润瑛Tai Loon Eng1592/2017
53程惠貞Tnah Wee Ching, Vivien1593/2017
54周镇基Chiew Tiang Kee1594/2017
55萧秋梅Seow Siew Mei1595/2017
56王兰玉WE Lan Yuh1596/2017
57蔡宗志Tsai Tsung Chih1597/2017
58刘伟俊Lau wei chun1598/2017
59刘诗婷Low Shu Thyng1599/2017
60陈秀枝Tan Sew Kee1600/2017
61詹德友CHAM TEK YU1601/2017
62余秀翎EE SIEW LING1602/2017
63傅镇江Pow Jenn Chiang1603/2017
64何美秀Hoo mei shiow1604/2017
65陈金耀TAN KIM YEOW1605/2017
66欧金姬AU KIM KIAT1606/2017
67谢钦玮seah chin wei1607/2017
68黄耀玲Wong Yew Ling1608/2017
69黄丽瑩Ooi Bee Eng1609/2017
70范玉叶WONG GEAT HIUK1610/2017
71陈慧颖 TAN HUI YING1611/2017
72陈钲颖TAN ZHENG YING1612/2017
73颜淑娉GAN SUK PENG1613/2017
74郑美花Tee Mei Hwa1614/2017
75-MAGARET OOI1615/2017
76黄艺叶Ng Gea Yok1616/2017
77陳金獅TAN KIM SAI1617/2017
78颜华鸾GAN HWA LUAN1618/2017
79颜华薇GAN HWA WEY1619/2017
80薛贵鸣seet kooi meng1620/2017
81陈美珍Tan bee chin1621/2017
82王贵镕ONG KOOI YONG1622/2017
83陳春丽TENG CHUNG LEE1623/2017
84黄玉梅NG GEOK MOI1624/2017
85陈淑玲TAN SU LING 1625/2017
86李建強Lee Kian Kiong1626/2017
87曾秀梅Chang Sau Mui1627/2017
88林曉嫣Lim Xiao Yean1628/2017
89譚玉群Tam Yoke Kwan1629/2017
90周雪芬Chu Shet Fen1630/2017
91曾美云Chang Mai Woon1631/2017
92叶燕金Yap Yin Kim1632/2017
93洪桂梅FUNG KUI MOI1633/2017
94李嘉良Lee Ka Leong1634/2017
95李叶青Lee Yee Chin1635/2017
96林家兴LIM KWA HENG1636/2017
97林华锡LIM WAH SAHK1637/2017
98陈碧燕TAN PHAIK YEN1638/2017
99李美碹LEE CHOW1639/2017
100黄淑雯WONG SHOK MUN1640/2017
101张亚玖 TEO AH KAW1641/2017
102马雁秋Beh yan chiew1642/2017
103郑显耀Tey Shean Yew, Francis1643/2017
104陳薈惠Ruby Tan Hui Hui1644/2017
105江健云Kong Kien Wan1645/2017
106陈德美Tan Teck Bee1646/2017
107陈樱心Tan Ying Xin 1647/2017
108李晓萍Lee Siew Peng1648/2017
109陈恩升CHIN CHEN SUN1649/2017
110王杰荣wong jye rong1650/2017
111廖庆伊Liew Chen Yee1651/2017
112文永良MENG WENG LEONG1652/2017
113邱明燕HIO MING YEN1653/2017
114严玉娣NgianYokeTee1654/2017
115王俊翰WONG JUN HAN1655/2017
116王荣宜WONG WENG YEE1656/2017
117徐淑梅Rose She Soo Mei1657/2017
118王伟明Wong Wai Meng1658/2017
119郑心英CHIN TIONG IN1659/2017
120劉俊慧Liew Choon Fei1660/2017
121陈红庆Chen Fong Kin1661/2017
122谢杼芬Chia Sok Fuen1662/2017
123陈莉莉Tan Li Li1663/2017
124邱丽珍KHOO LEE CHIN1664/2017
125周雅碧Chew Ah Peck1665/2017
126曾玉泉Chang yok chun 1666/2017
127刘志强Lau Chee keong1667/2017
128張国云Chong Kuek Wan1668/2017
129陈枫樱DING HONG ENG1669/2017
130林丽琼LIM LEH KENG1670/2017
131利南兴LIE NAM HING1671/2017
132刘紫虹Liu Chi Hoong1672/2017
133黃雅潔Ng Ah Gek1673/2017
134林丽丝lim lay see1674/2017
135黄炳耀WONG PIANG YOW1675/2017
136林镓祺LIM PO CHEE1676/2017
137张国通Teo Kok Tong1677/2017
138卢秀琼LO SAU KENG1678/2017
139叶大娣YIP TAI THAI1679/2017
140张美美Chong Mei Mei 1680/2017
141黄秀金Ng Siew Kim1681/2017
142黄平Ng Biang1682/2017
143叶志成Yap Chee Sing1683/2017
144谢永生Sia yong seng1684/2017
145王云蕊Wong yoon loy1685/2017
146陈金菲TAN KIM FEE1686/2017
147叶传彬Yap Chwan Bing1687/2017
148许宝莉Koh Poh Li1688/2017
149王月娥Heng Guek Ngo1689/2017
150叶秋英Yap Anap @ Chow Yin1690/2017
151张亿铭Tew Aik Meng1691/2017
152郑淑珊Tey Shwu Shan1692/2017
153郑淑媛Tey Shwu Yuan1693/2017
154郑良东Tey An Tong @ Lang Tong1694/2017
155楊應强Yeo Eng Khean1695/2017
156楊應華Yeo Eng Wah1696/2017
157楊莉玉Yeo Lee Get1697/2017
158鄭麗霞Tin Lay Har, Christine1698/2017
159黄慧燕Ng Hooi Ean1699/2017
160邓金來Ting Kim Loy1700/2017
161许明慧Koh Min Hwee1701/2017
162叶瑞芳Yap Swee Fong1702/2017
163黄志权Wong Chee Kheen1703/2017
164楊莉梅 Yeo Lee Boi1704/2017
165黄美萍WONG BEE PENG1705/2017
166尹玉荷WANG YOKE HOE1706/2017
167 何炳光Hoo Kiow Chai1707/2017
168李水英Lee Swee Yeng1708/2017
169邱慧瑜Khoo Hui Yee1709/2017
170李桂梅Lee Kwee Moi1710/2017
171巫淑冰Moo Shok Phin1711/2017
172王光璇Wang Kuang Chuan1712/2017
173黄富铭Asmawi Wee Bin Abdullah1713/2017
174陈秀茵Chan Sau Ying1714/2017
175宋雪娥Song Suat Ngoh1715/2017
176鍾國勝CHOONG Kok Seng1716/2017
177黄丽蕙Ooi Bee Huey1717/2017
178鄧貴嬌TANG KAY KUEW1718/2017
179陈国华Chan kok wah1719/2017
180刘美英Low mee eng1720/2017
181邱爱貞HEW OOI CHIN1721/2017
182郑志勤Tee chee keon1722/2017
183谢瑞权Cheah Swee Kean1723/2017
184黄莉莉Ng Lily1724/2017
185黄 志 文Wong Chee Mun Jennifer1725/2017
186吴燕萍Ng yin peng1726/2017
187陳淑玲TAN SIOK LING1727/2017
188潘润贵PHOON YUN KOOY1728/2017
189鍾金源choong kim yen1729/2017
190陳翠美TAN CHOOI BEE1730/2017
191張美蓉chong mui yong1731/2017
192温潤源BOON Yon Nyin @ Woon Yon Nyin1732/2017
193颜玉兰Gun Nyok Lan1733/2017
194黄得裁Wong Tak Chay1734/2017
195Tei Siew Yang1735/2017
196Yap Yam Gan1736/2017
197Mye Siew Kam 1737/2017
198Loh Lai Yoong1738/2017

活动说明

1. 学员报到时间:10月28日及10月29日(星期六及星期日)10:15 –10:45 请準时报到。

2. 请先剪短指甲、穿着细柔衣裤及携带一条毛巾。

3. 若已有原始点健康手册2017.V3 (繁体) https://goo.gl/nYFNZz 或(简体) https://goo.gl/LsXuSk ,请务必携带。

4. 於上课前,务必先反覆观看财团法人张钊汉医疗基金会官方网站->医师讲座影片-> 2017.1原始点医学讲座(山西太原) https://goo.gl/fsYM6x 只要课前有反复观看,上课时必能很快进入状况。

5. 开放名额:180名。学员需年满十八岁以上。

6. 因上课时数较长且节奏较快,请报名学员於规划行程时,保留充裕的精神与体力。

7. 学员必须全程参与两天的基础概念班才可以参加手法班。 无法全程参与两天基础概念班的学员将不会被录取参加手法班。

8. 基础概念班及手法班的学员录取名单将以主办方公告的录取名单为准。

9. 学员必须自行查阅基金会纲官公告的相关录取名单。 主办方将不会另行通知。

10. 已报名参加课程的学员请务必出席及全程参与课程。报名佔用名额却无故缺席或没有全程参与课程的学员, 主办方有权取消其后续课程的报名资格。

11. 不提供餐点及茶水,请学员自理或自备。

12. 现场不开放后补,请勿至现场等候。

13. 谢绝於会场内录音、摄影。

14. 学员於推广教学现场禁止任何与商业有关之行为。

15. 讲师:发心资深志工群。

16. 参加费用:免费


欢迎您捐款支持维护这善的循环,继续让后人得以受益。

感恩十方赞助提供场地、教材与辅助用品,让大家一起来学习与传播原始点, 谢谢您。

捐款资讯

附: 1. 以上服务,全程均由善心人士捐助以及原始点发心志工无私奉献服务,无须任何费用。

2. 在您前往寻求帮助过程中,若发现其有存在违背基金会郑重声明之言行,请及时回馈给我们,便於我们进一步考察,谨慎推荐,以真正利益广大民众,感恩您的支持与监督。

3. 推广中心保留绝对权利更改、调整、取消活动现场安排及与此课程相关的一切事宜。

4. 若遇自然灾害或任何不可抗力因素,推广中心将保留举办与否之绝对权利。活動地點 

八打灵精武国民型华文小学-精武视听馆

SJK (C)  Chen Moh

A1, Jalan 2/32,

46000 Petaling Jaya, 

Selangor.

電話:012-988 7876  

SJK ‎(C)‎ Chen Moh