Portada

 
Web creada per compartir les feines del professorat de Calós (Ciutadella)
sobre el camí que hem seguit per a posar el pensament dels
 alumnes al centre de tot el que feim a l'aula.