Hướng dẫn xem viewcam trên điện thoại

Vào CHPLAY trên Điện thoại Android hoặc Appstore trên IPHONE cài phần mềm Viewcam Lite
Chạy Viewcam và làm theo hình
Nếu xài Server Reelink.net thì làm theo hình dưới , nếu xài 88110.net thì sửa Reelink.net thành 88110.net