Inicio

Unha boa alimentación (acompañada de exercicio físico) baseada nunha dieta variada e equilibrada é un seguro de boa saúde a corto, medio e longo prazo. Pero desgrazadamente, estamos nun mundo moi contraditorio. Como podes observar neste vídeo, os trastornos alimenticios levan a padecer enfemidades con consecuencias moi graves. Podes, primeiramente, ver unha reportaxe que dá unhas cifras sobre o crecente aumento de persoas con obesidade.


Trastornos que levan a consecuencias moi graves:

Quizais co seguinte vídeo podemos sacar como ensinanza o feito de que o ideal non é o aspecto físico externo. O ideal é alimentarse ben.
Pasa ao apartado de preguntas.