Cây kim thanh mai nguyên thủy

Kim thanh mai Lấp Vò, hiện nay tôi có trồng rất nhiều cây kim thanh mai từ nhánh giâm, cây lớn lên tự nhiên.
Anh em nào muốn mua liên hệ: caycanh1024@gmail.com.


Cảm ơn đã xem!
ą
Tùng Ngô,
01:12, 20 thg 4, 2012
ą
Tùng Ngô,
01:12, 20 thg 4, 2012
ą
Tùng Ngô,
01:12, 20 thg 4, 2012
Comments