cvlatalfavicĕ2

Căvashla Sasăsem

Chuvash Sounds Of Speech| Чувашские звуки | Çuvaş Dilin Sesleri

Uşă fonemăsem

Tĕp Pit / Home / Главная:

CV EN RU

CVLat: Alffavitt, Translitterazzĭ

Lattinizzălla Shuhăshlav

Şyhănu / Contact

Linksem / Links / Ссылки

/i, y/ - / ɯ, u/; /e, ɘ/ - /a, ə /; /o/

Hupă sasăsem:

Hupă fonemăsem

m - mː

p - pː

ʋ - ʋː

n – nː - nʲ - nʲː

s - sː

t - tː - tʲ - tʲː

ʨ -ʨː

ɕ - ɕː

ʂ - ʂː

r - rː

l - lː - lʲ - lʲː

j - jː

k - kː

x - xː

Hupă alloffonsem:

mʲ - mʲː pʲ - pʲː - p - pʲ ʋʲ - ʋʲː ʨ̬ ɕ̬ ʂ̬ rʲ - rʲː kʲ - kʲː - k - kʲ xʲ - xʲː - x - xʲ

Jut cĕlheren kĕnĕ fonemăsempe alloffonsem:

f - fː- fʲ - fʲː - f - fʲ ʦ - ʦː - ʦ̬

Jut cĕlheren kĕnĕ sasă majlashăvĕ:

ks - kz

CăvashLat sămaha mĕnle kalamalla:

ʨəʋaʂˈlat

ʨəʋaʂˈlatnə latːinˈla ɕɯˎruləx