Phân Công Nhiệm Vụ

PHÂN CÔNG & PHÂN NHIỆM
Ban quản trị của một Đoàn TNTT được hình thành, áp dụng theo điều 11, 15, 16 Chương II, điều 28, 29, 30 Chương III của Nội Quy Tổng Liên Đoàn TNTT, qua đó, vai trò và nhiệm vụ của mỗi thành viên Huynh trưởng trong BQT cần được hiểu rõ để mọi công việc điều hành trong đoàn cụ thể, nhịp nhàng, tránh dẫm chân lên nhau. Qua đó
1-
HUYNH TRƯỞNG CẤP ĐOÀN :
1. Các Huynh Trưởng phải là những anh chị Giáo lý viên trong Giáo xứ, có nhiệt tình tông đồ, có tinh thần trẻ và yêu trẻ, thích sinh hoạt và tự nguyện hy sinh phục vụ cho giới trẻ, giúp các em trở nên người hoàn thiện. Họ sẽ được Cha Tuyên Úy giới thiệu và gửi đi tham dự các khoá huấn luyện Huynh trưởng/Giáo lý viên do Phong Trào tổ chức qua hệ thống các cấp : I- II và III để trở thành những Huynh Trưởng gương mẫu về đạo đức, về khả năng lãnh đạo, về tư cách người Trưởng và các chuyên môn khác.
2. Các Huynh Trưởng trong Ban Quản Trị là huynh trưởng cấp lãnh đạo, do đó cầnphải có chứng chỉ khả năng Cấp II trở lên.
2-
HUYNH TRƯỞNG CẤP NGÀNH :
3. Các Ngành Trưởng của Ngành Ấu và Thiếu phải đủ 21 tuổi; ngành Nghĩa phải đủ 22 tuổi, có chứng chỉ khả năng Huynh Trưởng Cấp II trở lên, đã phục vụ trong Phong Trào ít nhất 1 năm với tư cách Huynh Trưởng/Giáo lý viên. Các HT này phải được Cha Tuyên Úy Đoàn chứng nhận có đủ khả năng xứng hợp, có đủ tư cách và đạo đức và có giấy bổ nhiệm của Cha Xứ do cha Tuyên uý tiến cử.
4. Các Trưởng Ngành có nhiệm vụ :
0 Giúp đỡ và huấn luyện bổ túc cho Huynh Trưởng các Phân đoàn, Chi Đoàn;
0 Phối hợp với Phân Đoàn Trưởng để soạn chương trình dài hạn cho Ngành;
0 Kiểm soát tiến độ học tập của đoàn sinh và các hoạt động tại Phân đoàn, Chi Đoàn trong Ngành.
0 Chịu trách nhiệm về hành chánh với cấp trên.
Các Phó Ngành có nhiệm vụ cộng tác và thay thế trưởng Ngành khi trưởng ngành vắng mặt
6. Phân Đoàn trưởng là người trực tiếp điều phối các Huynh trưởng trong đoàn nhận nhiệm vụ trực tiếp giảng dạy cho các em Thiếu nhi trong đoàn
7. Các Phân đoàn Trưởng của Ngành Ấu và Thiếu phải đủ 20 tuổi; ngành Nghĩa phải đủ 21 tuổi, có chứng chỉ khả năng Huynh Trưởng Cấp II trở lên, đã phục vụ trong Phong Trào ít nhất 1 năm với tư cách Huynh Trưởng/Giáo lý viên. Các HT này phải được Cha Tuyên Úy Đoàn chứng nhận có đủ khả năng xứng hợp, có đủ tư cách và đạo đức và có giấy bổ nhiệm của Cha Xứ do cha Tuyên uý tiến cử.
8. Trong các Chi Đoàn ngành Ấu và ngành Thiếu, các Chi Đoàn Trưởng phải đủ 19 tuổi; còn với ngành Nghĩa, các Chi Đoàn Trưởng phải đủ 21 tuổi và có chứng chỉ khả năng Huynh Trưởng Cấp I trở lên. Các Huynh Trưởng này đã tập sự ít là 6 tháng và được Cha Tuyên Úy Xứ Đoàn chứng nhận có đủ tư cách, đạo đức và bổ nhiệm. Chi Đoàn Trưởng được quyền điều khiển và huấn luyện đơn vị mình theo đúng Nội Quy, Nghi Thức, Thủ Bản, các mệnh lệnh cấp trên và các tài liệu chính thức của Phong Trào. Ngoài ra còn có Chi Đoàn Phó và các huynh trưởng tập sự có nhiệm vụ trợ giúp và thay thế khi Chi Đoàn Trưởng vắng mặt.
3-
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN BAN QUẢN TRỊ.
Ban Quản Trị Đoàn chịu trách nhiệm với Cha Tuyên Úy về việc tổ chức và các sinh hoạt trong Đoàn như sau :
0 Lên chương trình hoạt động hằng năm, quý cho đoàn, trong đó bao gồm: Học tập Giáo lý – Phong trào – Nhân bản – Đạo đức – Chuyên môn ( Chương trình Thăng tiến )
0 Lên kế hoạch tổ chức các chiến dịch thi đua ngắn hạn hoặc dài hạn cho Đoàn
0 Thực thi các quyết định của cấp trên liên quan đến Đoàn TN
0 Điều hành về chuyên môn, quản trị, hành chánh và tài chánh của Đoàn
0 Theo dõi và thực thi Chương Trình Thăng Tiến trong việc huấn luyện đoàn sinh
0 Nghiên cứu các tài liệu học hỏi và huấn luyện, cũng như đề nghị lên cấp trên những vấn đề cần cập nhật hóa.
0 Liên lạc chặt chẽ với cấp trên theo thủ tục hành chánh hằng năm: làm bản phúc trình về tình trạng Đoàn; hợp thức hóa Ban Quản Trị qua mỗi nhiệm kỳ hoặc xin thăng cấp cho Huynh Trưởng….
0 Phối hợp các sinh hoạt và các chương trình huấn luyện cho các Ngành.
0 Đại diện Đoàn trong việc giao tiếp với các đoàn thể bạn, với phụ huynh và với Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ…
0 Phối hợp với các Đoàn trong Giáo Hạt để cùng chung huấn luyện các Huynh Trưởng tập sự (dự trưởng)
0 Gởi Huynh Trưởng tham dự các sa mạc huấn luyện do Hiệp Đoàn, Liên Đoàn hay Trung Ương tổ chức.
4-
Ban Điều Hành Đoàn :
10. Vai trò của Đoàn Trưởng :
0 Đoàn Trưởng là thành viên quan trọng nhất trong Ban Quản Trị Đoàn. Là người chịu trách nhiệm và trực tiếp điều khiển Đoàn dưới sự hướng dẫn của Cha Tuyên Úy.
0 Đoàn Trưởng được Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ coi là thành viên thuộc Giới Trẻ. HĐMV Giáo Xứ nên yểm trợ cho việc hoạt động của Đoàn, nhất là những khi Đoàn tổ chức chiến dịch thi đua, tổ chức cho các em lãnh nhận các bí tích, tổ chức thăng cấp đoàn sinh, tổ chức các sa mạc huấn luyện…
0 Đoàn Trưởng cũng được các Phụ huynh tin tưởng, cậy nhờ trong việc huấn luyện con em họ nên người và nên thánh. Vì thế Đoàn Trưởng cũng như các Huynh Trưởng trong Đoàn cần có những liên hệ thiện cảm với Phụ huynh.
0 Nếu Đoàn không có các Thầy, các Soeur Trợ Úy thì Đoàn Trưởng đảm nhiệm thêm trách nhiệm hướng dẫn đời sống thiêng liêng, đến cách sống đạo của Đoàn sinh phụ với Cha Tuyên úy.
0 + Để Đoàn Trưởng có thể chu toàn nhiệm vụ được giao, Đoàn Trưởng còn có các Huynh Trưởng trong Đoàn cộng tác. Vì thế Đoàn Trưởng phải là người có khả năng lãnh đạo, có tư cách xứng đáng và có nhiều uy tín. Như vậy Đoàn Trưởng phải từ 25 tuổi trở lên, đã tham dự Sa mạc Huấn luyện Cấp II trở lên, đã phục vụ với tư cách Huynh Trưởng trong Đoàn ít là một năm. Đoàn Trưởng nên từ nhiệm sau 2 nhiệm kỳ dù vẫn được các Huynh Trưởng trong Đoàn tín nhiệm.
11. Nhiệm vụ của Đoàn Trưởng :
Chương trình GIÁO LÝ:

0 Đoàn Trưởng chịu trách nhiệm và kết nối chương trình giáo lý của đoàn giữa Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, Ban Huấn giáo với Ban Huynh Trưởng theo đúng ý hướng của Cha Tuyên Úy.
0 Đoàn Trưởng kết hợp với Đoàn Phó Nội vụ ( Học Hỏi ) lên chương trình học tập sinh hoạt năm theo từng quý, học kỳ, theo dỏi tiến độ giảng dạy giáo lý của Huynh trưởng đoàn, nhắc nhở và tổ chức ôn thi giữa 2 học kỳ và chịu trách nhiệm về kết quả giáo lý của thiếu nhi trước Cha Tuyên Úy.
0 Qua Đoàn Phó Nội vụ, Đoàn Trưởng nhắc nhở, đôn đốc các Trưởng Ngành, Chi Đoàn Trưởng thực hiện đúng tiến trình giáo lý đã đề ra.
0 Đoàn Trưởng kết hợp với Đoàn Phó Ngoại vụ, các Ủy viên giúp thiếu nhi ôn tập giáo lý qua các chương trình thi đua hàng quý, hàng tháng.
0 Đề xuất lên Cha Tuyên Úy những trường hợp thiếu nhi mang tính cách, hoàn cảnh đặc biệt có ảnh hưởng lớn đến việc giáo dục đức tin của em.
0 Đoàn Trưởng chịu trách nhiệm trước Cha Tuyên Úy về nhân lực Huynh Trưởng, đáp ứng kịp thời trong các giờ giáo lý.
Chương trình PHONG TRÀO:

0 Đoàn Trưởng có nhiệm vụ duy trì và phát triển tinh thần đoàn kết, yêu thương trong Đoàn và giữa các Huynh Trưởng với nhau.
0 Đoàn Trưởng có nhiệm vụ triệu tập và chủ tọa các phiên họp định kỳ và bất thường của Ban Quản Trị để phổ biến, duyệt xét các sinh hoạt của Đoàn, hoán chuyển Huynh Trưởng và lên kế hoạch hoạt động cho Đoàn luôn thăng tiến.
0 Đoàn Trưởng cùng với các Đoàn Phó phối hợp lên chương trình hoạt động ngắn hạn hay dài hơi cho Đoàn. Huấn luyện Đội Trưởng và Dự Trưởng, cũng như huấn luyện bổ túc cho các Trưởng mới đi sa mạc huấn luyện trở về.
0 Đoàn Trưởng có trách nhiệm ký các văn thư gửi đi có liên hệ đến Đoàn.
12. Nhiệm vụ của Đoàn Phó Nội Vụ :
Chương trình GIÁO LÝ:

0 Đoàn Phó Nội vụ chịu trách nhiệm chính về giáo lý tại đoàn : nghiên cứu, phân chia giờ dạy, các bài học giữa các ngành một cách cụ thể; phân định từng quý để theo dõi, nhắc nhở các HT những gì cần bổ sung trong giờ giáo lý. Kết hợp với Ban Trợ giáo, Ban Huấn giáo nếu cần.
0 Đoàn Phó Nội vụ trực tiếp điều động và giải quyết nhân sự Huynh trưởng GLV cho các chi đoàn khi khiếm khuyết
0 Cùng với ban Nghiên huấn và các trợ giáo, Đoàn Phó Nội vụ xây dựng Chương trình và tổ chức Ôn thi và Thi học kỳ.
0 Đoàn Phó Nội vụ là người đệ trình lên Đoàn Trưởng và Cha Tuyên Úy Chương trình Giáo lý toàn đoàn cũng như kết quả học tập giáo lý của các em theo từng quý, từng học kỳ
Chương trình PHONG TRÀO

0 Đoàn Phó Nội vụ là người cộng tác với Đoàn Trưởng để điều hành các sinh hoạt nội bộ của Đoàn. Vì thế Đoàn Phó cũng phải có chứng chỉ Huynh Trưởng Cấp II trở lên.
0 Đoàn Phó Nội vụ là người có quyền Đoàn Trưởng, điều hành Đoàn khi Đoàn Trưởng vắng mặt hay từ nhiệm cho tới khi bầu được Ban Quản Trị mới.
0 Đoàn Phó Nội vụ kiêm luôn vai trò Nghiên Huấn : lo phân phối, sắp xếp các chương trình huấn luyện Đội Trưởng, Dự Trưởng và đoàn sinh.
0 Là người sát cánh với Đoàn Trưởng, là người đồng hành với các Trưởng Ngành (Phân Đoàn) trong việc huấn luyện và sinh hoạt học hỏi hàng tuần….
0 Là người phối hợp với Thủ quỹ để có kế hoạch gây quỹ cho Đoàn, phổ biến và điều động cho các sinh hoạt này được kết quả tốt đẹp.
13. Nhiệm vụ của Đoàn Phó Ngoại Vụ :
Chương trình GIÁO LÝ:

0 Đoàn Phó Ngoại vụ kết hợp với Đoàn Phó Nội vụ tổ chức những hoạt động thi đua về giáo lý theo kế hoạch tháng (quý, học kỳ) dựa trên Chương trình đoàn.
0 Cùng với thư ký, Đoàn Phó Ngoại vụ kiểm soát và thông báo tiến độ học giáo lý theo từng tháng (quý, học kỳ) tới Phụ huynh qua Sổ Liên lạc (Bảng Kết quả).
0 Đoàn Phó Ngoại vụ chịu trách nhiệm thực hiện hành chánh giáo lý (thông báo thi lại, thư mời họp PH).
Chương trình PHONG TRÀO:

0 Đoàn Phó Ngoại vụ chịu trách nhiệm hoạt động đối ngoại, giao tế với các đoàn thể bạn, với các thành phần trong giáo xứ, với các phụ huynh… nên cũng phải có chứng chỉ khả năng Cấp II trở lên.
0 Đoàn Phó Ngoại vụ được thay quyền Đoàn Trưởng sau Đoàn Phó Nội vụ trong trường hợp cả hai vắng mặt.
0 Đoàn Phó ngoại vụ đại diện Ban Quản Trị Đoàn tham dự các cuộc lễ, các buổi họp do các Đoàn thể bạn mời; hoặc đi thăm viếng, ủy lạo trong các việc hiếu hỷ…
0 Sắp xếp các chương trình, tổ chức các chiến dịch thi đua, hội thao chuyên môn, rèn luyện kỷ năng cho đoàn sinh theo hệ thống, lên chương trình hoạt động cho đoàn theo từng quý
0 Liên hệ các phương tiện tổ chức ngoại vi cho các điều kiện tổ chức thi đua
14. Thư Ký Ban Điều hành Đoàn :
Chương trình GIÁO LÝ:

0 Thư ký kết hợp các thông tin từ Trưởng Ngành và Đoàn Trưởng để thực hiện thông báo công khai tiến độ học tập giáo lý của ngành, chi đoàn trên Bảng Thông tin của đoàn. Trong các buổi họp Hội Đồng Huynh trưởng
0 Thư ký thực hiện các biểu mẫu và Thư mời, Thư báo đến phụ huynh và các đoàn thể liên quan.
0 Lập danh sách, cập nhật thông tin đoàn sinh học giáo lý từ các trưởng Ngành
0 Thực hiện biểu mẫu chương trình hoạt động theo từng tuần, tháng, quý đến các Huynh trưởng trong đoàn, thông báo chương trình hoạt động của đoàn đến các huynh trưởng đoàn
Chương trình PHONG TRÀO:

0 Cập nhật hoá và lưu giữ danh sách hồ sơ cá nhân với đầy đủ chi tiết (địa chỉ, số điện thoại…) của các vị Tuyên úy, Hộ uý, Trợ úy, Cố Vấn, Ân nhân, Ban Quản Trị, các Huynh Trưởng và Đoàn sinh… trong sổ Đoàn để tiện dụng và báo cáo khi cần.
0 Lập và lưu giữ hồ sơ các văn thư đi, đến, các tài liệu tổ chức, huấn luyện, các bản phúc trình và báo cáo của các đơn vị liên hệ…
0 Gửi các văn thư : xin cấp chứng chỉ Huynh Trưởng, xin Bổ nhiệm Huynh Trưởng… hoặc thông báo của Ban Quản Trị.
0 Nhắc Ban Quản Trị các ngày lễ kỷ niệm như : bổn mạng Đoàn, Cha Tuyên úy, Hộ úy… để kịp sửa soạn và tổ chức.
0 Phối hợp với các Đoàn Phó để làm biên bản phúc trình thường niên gửi lên cấp trên liên hệ.
0 Giúp thủ quỹ trông coi, bảo quản các tài sản của Đoàn.
15. Thủ Quỹ Ban Điều Hành Đoàn :
Chương trình GIÁO LÝ:
0 Bảo đảm đầy đủ tài liệu dạy và học giáo lý cho đoàn.
0 Cung cấp các tài liệu giáo lý, các trợ huấn cụ cần thiết như bản đồ, tranh ảnh, phấn bảng, … theo dõi và thu hồi sau sử dụng.
Chương trình PHONG TRÀO:

0 Giữ hồ sơ thu, chi chung của Đoàn.Gìn giữ, bổ túc và sắm thêm các vật dụng dùng chung cho Đoàn.
0 Lên kế hoạch và đề nghị lên Ban Quản Trị Đoàn thực hiện việc gây quỹ cho Đoàn vào các dịp Lễ Tết.
0 Cộng tác với Phó Nội vụ để phát hành sách báo, tài liệu sinh hoạt cho Đoàn để thêm ngân qũy sinh hoạt.
0 Cộng tác với Phó Ngoại vụ tìm các vị Ân Nhân, các vị Bảo trợ cho Đoàn…
16. Việc Nghiên Huấn Trong Đoàn :
Ban Nghiên Huấn Đoàn gồm có :
+ Trưởng Ban
: Cha Tuyên Úy Đoàn .
+ Phó Ban
: Đoàn phó Nội vụ .
+ Các thành viên khác
: Đoàn Trưởng, các Trưởng Ngành.
17. Ban Nghiên Huấn Đoàn có nhiệm vụ :
0 Kết hợp với ban Huấn Giáo, tổ chức và soạn thảo chương trình Giáo lý cho toàn đoàn, ( Học Hỏi ) chương trình sinh hoạt, ( Sinh Hoạt ) và chương trình phụng vụ thường niên ( Phụng vụ ), đề cử các trưởng ban phụ trách.
0 Tổ chức các sa mạc huấn luyện trong Đoàn, huấn luyện tông đồ đội trưởng, đội phó, dự trưởng, Huynh trưởng các cuộc trắc nghiệm thăng cấp đoàn sinh, cho đoàn sinh lấy chuyên hiệu … Đồng thời phối hợp với Giáo Hạt, với Liên Đoàn trong việc huấn luyện Dự Trưởng và Huynh Trưởng Cấp 1
0 Đoàn Phó nghiên huấn có nhiệm vụ cập nhật hoá và lưu giữ danh sách các em lên cấp, các em lấy chuyên hiệu, các dự trưởng, Huynh Trưởng trong Đoàn cũng như kết quả đạt được để báo cáo lên cấp trên theo luật định hàng năm.
0 Thực hiện và lưu giữ các sổ sách của Đoàn.
Mục A : Học Hỏi

18. Phó Nội Vụ đoàn đảm trách những sinh hoạt liên quan đến việc cung cấp, bảo quản tư liệu và tài liệu. cùng với Ban điều hành phát động những phong trào học hỏi trau dồi kiến thức về Giáo lý, Phong trào, các kỷ năng chuyên môn cho đoàn sinh.
0 Cùng với thu ký đoàn lưu giữ những biên bản, thông cáo, hình ảnh, lý lịch và những tài liệu, tư liệu liên hệ phải được trao lại cho khối
0 Cùng với Thủ Quỹ đoàn bảo quản và phát triển tủ sách thiếu nhi; đồng thời chịu trách nhiệm trong việc cho mượn và trả sách theo đùng nội qui tủ sách.
0 Chịu trách nhiệm phân phối học cụ theo yêu cầu chính đáng của các Phân Đoàn – Chi Đoàn.
0 Ngoài những sinh hoạt bình thường, sau khi đã trao đổi Đoàn Trưởng Phó Nội vụ có thể phát động hình thành các tư liệu riêng đáp ứng nhu cầu của mỗi Phân Đoàn – Chi đoàn và cũng có thể đề ra những chương trình, chiến dịch học hỏi, đọc sách chung cho toàn Đoàn, nhưng phải có sự chấp thuận của Ban điều hành Đoàn.
Mục B : Sinh hoạt

19. Phó Ngoại vụ Đoàn có trách nhiệm bảo đảm việc thi hành những quyết định và kỷ luật chung của Đoàn.
0 Tổ chức và theo dõi các chương trình sinh hoạt của đoàn, đáp ứng những sinh hoạt của các chi đoàn, được các truởng ngành và phân đoàn yêu cầu và được Ban điều hành chấp thuận.
0 Phó ngoại vụ chịu trách nhiệm tổ chức những đợt thi đua trong toàn Đoàn và đề nghị những hình thức khen thưởng, kỷ luật phù hợp.
0 Phó ngoại vụ có thể liên hệ cộng tác với các đơn vị khác, tổ chức cho đoàn giao lưu nhưng phải được sự chấp thuận của Ban điều hành
Mục C : Phụng Vụ

20. Ban Điều Hành và Nghiên Huấn sẽ đề cử một Huynh trưởng trong đoàn có khả năng đảm trách ban Phụng vụ Đoàn
0 Ban Phụng Vụ đảm trách tất cả những hình thức sinh hoạt về phụng vụ trong và ngoài nhà thờ.
0 Ban Phụng Vụ phải bảo đảm tính cách cộng đồng, sống động và linh thánh theo đùng lễ nghi phụng vụ, nhất là phụng vụ thánh ca.
0 Ban Phụng Vụ đảm trách nhóm thánh ca thiếu nhi. Nhóm này gồm những em thiếu nhi thuộc đoàn và có các ca trưởng cộng tác.
0 Nhóm thánh ca thiếu nhi vẫn phải tuân thủ mọi sinh hoạt chung của đoàn và mỗi em thuộc nhóm phải bảo đảm chu toàn phận vụ trong phạm vi đội lớp của mình.
0 Ban Phụng Vụ phải trù liệu nhân sự để chu toàn những sinh hoạt riêng của Ban, nhất là những sinh hoạt liên quan trực tiếp đến việc phụng vụ cộng đoàn.
0 Cộng tác với Ban Phụng Vụ , có những chuyên viên (Huynh trưởng hoặc Thiếu nhi) về âm thanh kỹ thuật, về trang trí trình bày.
0 Khi ra ngoài những sinh hoạt bình thường của Ban , nhất là trong lãnh vực phụng vụ, phải trao đổi với Đoàn trưởng.
0 Ban Phụng Vụ chịu trách nhiệm phân chia cho từng lớp, đội, việc đọc sách thánh và soạn lời nguyện cộng đoàn, nhất là việc chuẩn bị xưng tội hàng tháng của Thiêu Nhi.
0 Ban Phụng Vụ chịu trách nhiệm quản lý sách thánh ca cộng đồng do Phó Nội vụ trao và những dụng cụ liên quan đến những sinh hoạt phụng vụ.
5-
Ban Quản Trị Đoàn :
21. Trưởng Ngành:
Chương trình GIÁO LÝ:
0 Chịu trách nhiệm trước Đoàn trưởng việc thực thi các chương trình giảng dạy giáo lý cho các em thiếu nhi trong ngành mình phụ trách.
0 Chịu trách nhiệm điều phối nhân sự sao cho phù hợp với khả năng giảng dạy Giáo lý của các huynh trưởng trực thuộc qua việc hội họp, dự giờ lớp
0 Thay thế kịp thời nếu vì lý do nào đó huynh trưởng trong ngành vắng mặt đột xuất
0 Đề nghị và kiến nghị lên cấp trên những ý kiến đóng góp của trưởng trong ngành liên quan đến việc giảng dạy Giáo lý, kết hợp với ban Huấn giáo (nếu có) cách chặt chẻ
0 Kiểm soát việc học hỏi giáo lý, hiểu biết về đời sống tôn giáo, hiểu biết về Phong Trào và chuyên môn của các Chi Đoàn để đánh giá mức tiến lùi trong Ngành
Chương trình PHONG TRÀO:

0 Theo dõi và thi hành những quyết định chung của cấp trên liên hệ. Đồng thời cũng có thể đề nghị lên cấp trên cứu xét những phương án, chương trình hoạt động thích hợp có lợi hơn cho các em.
0 Lo các thủ tục hành chánh như : lập danh sách Đoàn sinh trong Ngành, điều hành các sinh hoạt của Ngành, sửa soạn các chương trình hội họp, làm bản báo cáo phúc trình lên Ban Quản Trị theo định kỳ.
0 Tìm cách phát triển ngân qũy Ngành, xúc tiến việc đóng góp nguyệt liễm tại Ngành.
0 Phối hợp với các phân đoàn trưởng, Chi Đoàn Trưởng ấn định các chương trình học hỏi, huấn luyện trong năm để giúp các em luôn thăng tiến.
0 Hỗ trợ các Phân Đoàn Trưởng, Chi Đoàn Trưởng và Chi Đoàn Phó chu toàn nhiệm vụ.
0 Phân chia công tác cho các Huynh Trưởng tập sự trong Ngành và giúp họ thực tập nghề Trưởng.
0 Huấn luyện thực hành cho các Tông Đồ Đội Trưởng, đội trưởng
22. Phân Đoàn Trưởng:
Chương trình GIÁO LÝ:

0 Chịu trách nhiệm trước Trưởng ngành việc thực thi các chương trình giảng dạy giáo lý cho các em thiếu nhi trong Phân đoàn mình phụ trách.
0 Phân công phân nhiệm cho các Huynh trưởng trực thuộc trực tiếp giảng dạy Giáo lý cho các Thiếu nhi tại các chi đoàn
0 Theo dõi tiến độ học giáo lý nơi các chi đoàn, nhắc nhở và nhận báo cáo tình hình học tập theo hàng tháng
0 Đề xuất và kiến nghị lên trên những nhu cầu cấp thiết cho việc thuận lợi trong việc dạy Giáo lý nơi các chi đoàn
0 Cùng với ban Huấn giáo, trợ giáo theo dõi các giáo án, đảm bảo cho việc dạy Giáo lý đúng thời lượng và chương trình của Ban Nghiên Huấn
Chương trình PHONG TRÀO:

0 Thi hành những quyết định chung của cấp trên liên hệ. Đồng thời cũng có thể đề nghị lên cấp trên cứu xét những phương án, chương trình hoạt động thích hợp có lợi hơn cho các em.
0 Lo các thủ tục hành chánh như : lập danh sách Đoàn sinh trong Phân Đoàn, điều hành các sinh hoạt của Phân đoàn, làm bản báo cáo phúc trình lên Trưởng ngành theo định kỳ.
0 Cùng với các Chi Đoàn Trưởng thực hiện các chương trình học hỏi, huấn luyện trong năm để giúp các em luôn thăng tiến.
0 Hỗ trợ các Chi Đoàn Trưởng và Chi Đoàn Phó chu toàn nhiệm vụ.
0 Phân chia công tác cho các Huynh Trưởng tập sự trong Phân Đoàn và giúp họ thực tập nghề Trưởng.
0 Huấn luyện thực hành cho các đội trưởng, đội phó
0 Thực hiện các chương trình thi đua toàn phân đoàn, tạo bầu khí sôi động, linh hoạt cho Phân Đoàn
23. Chi Đoàn Trưởng:
Chương trình GIÁO LÝ:

0 Là các Huynh trưởng trực tiếp đứng lớp giảng dạy Giáo lý cho các em, đòi hỏi Huynh trưởng phải có nền tảng giáo lý vững chắc, phải có bằng giáo lý viên cấp 1 cho ngành Au, giáo lý viên cấp 2,3 đối với ngành Thiếu và Ngành nghĩa.
0 Chi đoàn trưởng phải có quá trình đứng lớp giáo lý ít là một năm, có tinh thần kỷ luật và trách nhiệm trong công việc được giao và hoàn thành đúng chương trình Giáo lý do Ban Nghiên Huấn đề ra
0 Cộng tác với Chi Đoàn trưởng có Huynh trưởng phụ tá, giúp và hổ trợ cho việc giảng dạy giáo lý tại lớp
0 Chi đoàn trưởng phải soạn giáo án gửi lên Phân Đoàn Trưởng, qua Ban Huấn Giáo trước khi giảng dạy
Chương trình PHONG TRÀO:

0 Chi Đoàn trưởng chịu trách nhiệm áp dụng phương pháp Tự nhiên và siêu nhiên của phong trào trong giờ dạy giáo lý của chi đoàn
0 Lên kế hoạch huấn luyện và tổ chức đoàn ngũ hoá cho các em qua : Phương pháp hàng đội – đồng phục – nghiêm tập – chuyên cần – chuyên môn.
0 Tạo bầu khí hăng say học tập nơi chi đoàn qua khả năng phối hợp hài hòa giữa giáo lý và sinh hoạt, tạo sân chơi lôi cuốn các em tự nguyện đến lớp
0 Báo cáo tình hình sinh hoạt lên Phân Đoàn trưởng qua việc điểm danh đoàn sinh, tinh thần học tập của đoàn sinh.
0 Tham gia các buổi họp Ngành, đoàn để nắm bắt thông tin trực tiếp trong việc điều hành chi đoàn
24. Huynh trưởng – Dự trưởng phụ tá
0 Là các Dự trưởng 3 tập sự làm Huynh trưởng hoặc các Huynh trưởng chưa đủ khả năng đứng lớp

0 Huynh trưởng – Dự trưởng phụ tá sẽ giúp cho các Chi đoàn trưởng trong việc quản trị – Hành chánh chi đoàn
0 Cộng tác với Chi đoàn trưởng trong việc đoàn ngũ hóa các em, nhắc nhở các em trong giờ học giáo lý – giờ lễ – giờ cầu nguyện và giờ sinh hoạt vui tại chi đoàn.
0 Việc phân nhiệm cho các Huynh trưởng – Dự trưởng phụ tá sẽ do Ban Điều hành quyết định