Welkom !

Beste bezoeker,

we hopen u op deze manier van de nodige info te voorzien.
Maar de info voor dit werkjaar 2019-2020 is nog in opbouw.

Het landschap van de catechese zit echter in verandering met de komst van de nieuwe pastorale zone's.
De samenwerking over de oude parochiegrenzen heen groeit !

Vriendelijke groeten,

Dominique Vandebergh, sdb.
Pastoor Zone Leuven aan de Dijle