Vámpírok Bálja


a hivatalos honlapja: http://www.vampirokbalja.com/

<<-- Vissza a főoldalra/Back to the main page

 

Egyházi Géza: El nem múló vágy

 

Végre hát leszállt az éj
a hold is elbújt borzad tőlem fél
a sötétség tengerén nincs csalfa fénysugár
csak a csend és a múlt
az a sok kép, mely visszajár

A búzaföld aranyban játszott már
1617 csodás nyarán a fű hullámzott köröttünk
éreztem a kezét ahogy bőrömhöz ért
nem sejthette rólam elvesztem
és én magam is azt hittem, hogy még  győzhetek
mégis akkor ott először történt meg
meghaltam míg ő ölelt

 

És mindig így volt ez

Hány élet lett két kezem közt semmivé

Oh, bárcsak tűz volnék és elhamvadnék, de lángra nem gyúlnék

Szállnék föl a fénylő magasba

De kőkoloncként húz le a mély

Volnék egy angyal, lennék egy ördög, bár

De csak egy lidércalak vagyok

Az ki nem kapja meg azt amit vár

 

Csak egy perc, egy lélegzetnyi boldogság lenne végre már enyém

De örök szenvedés lett sorsom

Ez az éhség, mely kísért.

A lelkész lánya áldozás után,
1730.bolond májusán,
vöröslő vérével írtam verset én keble fehér márványán.
És a császár apródja a kastélynál,
ez 1813.ősze már,
hogy azt a fájó gyászt ott túléltem,
sosem bocsátom meg!
Ez lett a végzetem!
hány élet kell, hogy éhem elteljék?
A világ száz rejtély, mind tudni vágytam,
de magam sem ismerem még!
Vágyom rá, hogy szabad lehessek,
érzem hogy láncok ezre béklyóz.
Lennék egy égi szent, vagy tán egy gonosztevő...
de csak egy lidércalak vagyok,
csak egy szörnyeteg ki azt rombolja szét mindig mit szeret és félt.
Szép a hit, hogy egyszer minden jobb lesz majd,
ez ad szenvednünk erőt.
Én csak jóllakni akartam,
de az éhség egyre nőtt.
Van ki büszke rá hogy ember,
másnak pénz és hírnév kell.
Kit a művészet és a tudás vonz,
mást a kaland hogy hős legyen .
Hisznek ezernyi más-más Istenben... / Hisznek ezernyi féle Istenben...
Az ég és a pokol, a bűn és az erény
mind jelkép, hogy megértsd, s vakon hidd a Szentírást…
Még sincs más erő egy űz tovább,
ez a gyalázatos végtelen és felemésztő pusztító és kínzó,
el nem múló vágy...

Az eljővendő kornak én azt jósolom most hát:
a következő évezred hajnalán már csak egy Isten lesz,
és őt úgy hívják, az el nem múló vágy

 

Ez a teljes szöveg, a "/"-jelel elátott helyen 2 féle verzió is létezik ugyanarra a sorra.