What We Believe‎ > ‎

El Que Creiem

Estem convençuts que uns programes educatius adequats a la capacitat lingüística que aquests nens ja posseeixen donaria com a resultat uns alumnes capacitats per fer un ús de l’anglès parlat i escrit al mateix nivell que el que s’assoleix amb el català i el castellà. Creiem que la promoció d’una identitat multilingüe i cosmopolita en aquests nens, com a alumnes i com a futurs ciutadans, tindria uns beneficis incalculables en una societat catalana que s’enfronta als reptes de l’economia globalitzada i del coneixement, en un món on la llengua franca és l’anglès.

Creiem que dintre de les escoles públiques i concertades s’hauria de canalitzar els nens que són natius o tenen un nivell gairebé natiu d’anglès cap a classes on una part substancial de la docència es fes en aquesta llengua. Això implicaria la creació del que s’anomena “programes imant” en algunes escoles concretes, que atrauria alumnes de diversos centres. 

A llarg termini, ens volem convertir en un lobby que treballi pel finançament públic d’una educació basada en el model d'immersió bidireccional (lhttp://www.cal.org/twi/index.htm), adaptat a la realitat catalana sense menysteniment del castellà. L’escolarització dual és una opció ben  arrelada als centres públics d’educació primària i secundària a moltes ciutats dels Estats Units, en particular Nova York i San Francisco, així com als Països Baixos, Finlàndia, Suècia, Dinamarca i a alguns länder alemanys. (A França, les sections internationales proporcionen un percentatge més petit del temps lectiu en la segona llengua currícular.) Aquests programes requereixen sovint unes quotes determinades de parlants natius per assegurar la viabilitat de totes dues llengües com a llengües de socialització. Al final del trajecte educatiu, s’han obtingut uns individus plenament bilingües amb un rendiment acadèmic superior al d’alumnes d’altres escoles monolingües. Com a benefici afegit, es crea un entorn més atractiu per a l’arribada i l’establiment de professionals i investigadors estrangers.
Comments