38. Canvi i caiguda de les preposicions. Exercicis

1.      Completa les frases següents amb les preposicions a, en, de.

 

1.      Tenia interès ......estudiar l’anglès.

2.      Pensa ...... dir-li que no podré venir.

3.      ......veure’l, se’n va alegrar molt.

4.      Ell ja no tenia res més ......dir sobre l’assumpte.

5.      Ja no hi havia res ...... fer pers salvar-li la vida.

6.      ...... sortir del cinema va començar a ploure.

7.      S’entossudia ...... fer-li aprendre tot això de memòria.

8.      Ell no tenia res ...... veure amb l’afer.

 

 

2.      Construeix dues completives que depenguin del verb preposicional que encapçala cada frase, utilitzant quan calgui la preposició adient (semblantment a com es fa a l’exemple).

Exemple: La tasca consisteix: 1 “això”; 2. “fer un projecte”; 3. “facis un projecte”.

 

      1. La tasca consisteix en això; 2. La tasca consisteix a / de fer un projecte; 3. La tasca  consisteix que facis un projecte.

 

1.      S’ha oblidat: 1. venir; 2. que ha de venir:

2.      En Lluís renuncia: 1. La paga; 2. Que li paguin les hores extra:

3.      Sort que s’ha donat a temps: 1. l’errada; 2. que s’havia equivocat:

4.      El secret està: 1. el treball constant; 2. treballar constantment:

5.      Estic molt content: 1. la teva visita; 2. que hagis vingut:

6.      Pensa: 1. portar-m’ho; 2. que ho has de fer:

7.      L’error prové: 1. els càlculs; 2. que no es va calcular bé:

8.      En Jordi va entossudir-se: 1. anar-hi; 2. que s’havia d’anar:

9.      Tots dos polítics coincideixen: 1. la solució; 2. que s’ha de solucionar.

10.  En Pere estava segur: 1. l’èxit; 2. que vindria:

 

 

3.      Fes el mateix que a l’exercici anterior amb les locucions prepositives que hi ha entre parèntesis. D’acord amb les normes, dóna també, so és possible, les solucions alternatives que hi pugui haver (amb mots com “fet”, “dia”, “d’ençà”, etc.).

 

      1. No el veu (des de): 1. dimarts passat; 2. que es van discutir:

2.      Encara no ha arribat (a causa de): 1. el retard del tren; 2. que el tren s’ha espatllat:

3.      Pintarem el pis (abans de ): 1. festes; 2. que comencin les festes:

4.      Els ajuda a fer la feina (per tal de): 1. anar mes de pressa; 2. que no es desanimin:

5.      Ho van poder fer (gràcies a ): 1. la seva ajuda; 2. que els van ajudar.

6.      No vam sortir (per culpa de): 1. el mal temps; 2. que feia fred:

 

 

4.      Completa amb el mot “el fet” i amb la preposició adient les frases alternatives que hi ha després  de la que està en cursiva.

 

1.      En Joan confia que tot sortirà bé:

En Joan confia ................................ tot sortirà bé / En Joan confia ............ sortir-se’n.

 

                  2.      Amb aquesta actitud s’exposa a que tothom se li tiri a sobre:

S’exposa  ................................tothom se li tiri a sobre /S’exposa ......... ser escridassat per tothom.

 

                 3.      La causa de la topada s’atribueix a que el conductor anava begut:

La causa de la topada s’atribueix............................... el conductor anava begut / La causa s’atribueix ---- l’estat ebri del conductor.

 

4.      No penseu que això pot representar un problema greu?:

            No penseu ..................................... això pot representar un problema greu? / No      

             Penseu ..... el problema greu que això pot representar?

 

5.      Han renunciat que els augmentin el sou a canvi d’un horari flexible:

Han renunciat ............................ els augmentin el sou  / Han renunciat ...... l’augment de sou.

 

 


 

Comments