3.LÈXIC‎ > ‎

LA FAMILIA DE PARAULES. LA FORMACIÓ DE NOMS


DEFINICIONS!!

 PARAULA PRIMITVA
Una paraula primitiva és aquella que consta únicament d'un lexema i posiblement algún morfema flexiu obligatori, sense tenir morfemes derivatius o afixes o altres lexemes:

 
lleóbofénix.

Una paraula primitiva és aquella que no és derivada de cap altre paraula.


PARAULA DERIVADA
Les paraules derivades es formen afegint lletres al davant (prefix) o lletres al darrera (sufix) de les paraules primitives.

 PRIMITIVADERIVADA 
 
 
 MERCAT SUPER-MERCAT
 
 
 FUSTA FUST-ER 


FAMÍLIA DE PARAULES
Una família de paraules és el conjunt de paraules que tenen una mateixa paraula primitiva amb la qual comparteixen una part comuna
un bon dicionari per trobar families de paraules

EXERCICIS

CASTELLA

LA FORMACIÓ DE NOMS
EXERCICIS

CASTELLA
Comments