ELS DIFTONGS I ELS HIATS


 
 RECORDEM
 LES LLETRES..........

 
 


EN ADJUNTAR-SE FOMEN LES SÍL·LABES


 I  ADJUNTANT LES SÍL·LABES FORMEM PARAULES.  
PER TANT LES PARAULES LES PODEM SEPARAR PER SÍL·LABES
 
 
 
 


  QUE FEM QUAN TENIM AQUESTES VOCALS JUNTES EN UNA SÍL·LABA?
 
Quan dues vocals seguides es pronuncien en la mateixa síl·laba,
formen UN DIFTONG:
 peu, boina, iogurt, fauna, quatre…
 
 
Quan dues vocals seguides es pronuncien en síl·labes diferents, formen UN HIAT:
te-a-tre, pa-ís,...
i per tant es separen.
 

I ARA QUE FEM AMB AQUESTES PARUALES?

COM LES SEPAREM?


ELS HIATS


EXERCICIS
Comments