LA TX i IG


 
 
 COTXE ESTOIGTX, IG

  • S'escriu "tx" entre vocals i a final de paraula. Exemple: cotxe, esquitx.Quan una paraula acaba amb -tx, a la paraula derivada trobem tx: despatx,
    despatxar.
  • S'escriu "ig" a final de paraula. Exemple: estoig.
http://www.slideshare.net/t.garciadearriba/la-x


https://sites.google.com/site/catala4t/us-de-tg-tj-i-tx-ig


https://es.tiching.com/link/37140


Comments