LA X o IXPer representar el so de la "x" de xocolata:

  • S'escriu "x" a principi de paraula i darrere consonant. Exemple: xarop, porxo.


  • S'escriu "ix" entre vocals i a final de paraula. Exemple: rebaixa, eix
  • Amb "ix" després de les vocals a, e, o, u: aixecar, aplaudeixen, coixa, . uix.


http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/aventura/jclic/08/08csc.jclic.zip&lang=ca&exitUrl=http://clic.xtec.cat/dist/jclic/exit.htm


http://www.slideshare.net/t.garciadearriba/la-x


https://sites.google.com/site/catala4t/us-de-x-i-de-ixComments