QUAN POSEM : TANT-TAN... PER QUÈ / PERQUÈ..... QUAN / QUANT 

Quan o quant,

 

Per què o Perquè

 
 

Com els distingeixo?


Tan o tant

 
 Descobreix la diferència de “quant” i “quan”


 
 
 

quant

quanta

quants

quantes 

quan

TempsQUAN / QUANT

La paraula quan és un adverbi de temps que s'usa en oracions interrogatives, i amb el qual es pregunta en quin moment es produïx una acció:
        Pregunta quan arribarà el pròxim tren.
        Quan vindreu a sopar a casa?

La paraula quant és un quantitatiu que pot funcionar com a adjectiu o com a pronom. En este cas, presenta flexió de gènere i nombre (quanta, quants, quantes), i indica en quina quantitat o en quin nombre es dóna alguna cosa:
       Quant de temps t'estaràs a l'estranger?
       Quant val això?


Descobreix la diferència de “tant” i “tan”

 
 
 

Tant

Tanta

Tants

             Tantes
 

Tan

ComparacionsEl mot tan s'utilitza per a les comparacions i tant indica quantitat. Per distingir-los has d'observar que tan sempre s'escriu davant d'un adjectiu o d'un altre adverbi, i tant va seguit d'altres classes de paraules o va al final d'una frase. Per exemple:

   • Ella és tan intel·ligent com tu.
   • Ha corregut tant que ha quedat esgotat.
   • M'agrada tant!

Alerta! També podeu utilitzar el truc de traduir al castellà:

- Llavors queda més clar: tan = tan / tant = tantoruipa.wordpress.

Descobreix la diferència de “per què” i “perquè”


 
 
 

per què

 

perquè 1. Per què
  • S'escriu separat quan introdueix frases interrogatives, tant si són directes (amb signes d'interrogació) com indirectes (sense signes).
    Per què no has vingut? (interrogativa directa)
    Vull saber per què no has vingut (interrogativa indirecta)
  • També s'escriu separat quan fa de pronom relatiu. Per exemple: Aquests són els motius per què no he vingut (= Aquests són els motius pels quals no he vingut).


 2. Perquè
  • S'escriu junt quan es conjunció. Pot tenir valor causal i valor final.
    No he vingut perquè no m'he trobat bé (causal)
    Van ser convocats a la reunió perquè hi exposessin el seu punt de vista (final)
  • També s'escriu junt quan és substantiu (va precedit d'article).
    El perquè de tot plegat
    Els perquès del seu comportament
   • En tots dos casos s'escriu amb accent   http://esadir.cat/sintaxi/conjperque