LA VOCAL NEUTRA. LES VOCALS A/E ÀTONES

LES VOCALS A/E ÀTONES


COM HO ESCRIVIM TRESOR O TRASOR?

COM HO ESCRIVIM RIURE O RIURA?

En algunes zones de Catalunya no es diferencia el so de la [a] i de la [e] quan es troben en una síl·laba àtona. Aquest so s’anomena vocal neutra:
nerviosa, acompanyar, descarada.La coincidència de so de la "A" i de la "E" àtones (NO FORTES) origina dubtes, que es poden resoldre si se seguieixen les regles següents:

                                                                     PRIMERA REGLA:

Quan la vocal neutra es troba a final de paraula,
 normalment escrivim -a en els noms i adjectius femenins (cirera, vermella)

galta, mapa, maduixot, comunica
porta, taula, Mariona, tarda
noms de lletra: efa, ema, essa
tendra, directa, esquerra, ampla


 i -e en els masculins (llibre, alegre).

Jaume, torre, venim, tisores, dormíem
alcalde, poble, Pere, Jaume
tendre, directe, esquerre, ample    SEGONA REGLA:


Observa les sèries de paraules que hi ha a continuació. Quan s’escriuen amb a? I amb e?

ferro --> ferrer, ferreteria
taula --> taulell, tauler

  pensa --> pensava, pensem, pensarà...
  passa --> passaré, passaríeu...

Dels exemples anteriors en podem deduir la norma següent:

Tant en noms com en verbs, la vocal neutra de l’interior d’una paraula s’escriu amb la vocal (a o e) que trobem en síl·laba tònica en una paraula de la mateixa família.    TERCERA REGLA:


Tots els substantius i adjectius, encara que en singular acabin en -a, fan el plural en -es.

alcalde alcaldes
tendre tendres
tarda tardes
tendra tendres


La formació del plural en -es comporta els canvis ortogràfics següents:

-ca . -ques = vaca . vaques
-ja . -ges = esponja . esponges

-ça . -ces = plaça . places
 -ga . -gues = mànega . mànegues

-qua . -qües = Pasqua . Pasqües
 -gua . -gües = aigua . aigües  D'ALTRES REGLES:


 
 

PER PRATICAR

http://usuaris.tinet.org/aragones/ortocat/01_ae.htm

http://enxaneta.info/repas/a-e/7/0

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/sons/jclic/sons.jclic.zip&lang=ca&title=Sons+oberts+i+tancats


PER AMPLIAR


http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Home/Seccions%20tem%C3%A0tiques/Usos%20ling%C3%BC%C3%ADstics/Recursos%20ling%C3%BC%C3%ADstics/dossier_nivell_b.pdf