LES VOCALS 0/U ÀTONES

LES VOCALS O/U ÀTONES


COM HO ESCRIVIM JOGUINES O JUGUINES?

COM HO ESCRIVIM TURRÓ O TORRÓ?


 
 


La coincidència de so de la "o" i de la "u" àtones (NO FORTES) origina dubtes, que es poden resoldre si se seguieixen les regles següents:

                                                                     

PRIMERA REGLA:

  Si el so de la  [u] a l'ùltima síl·laba de la paraula. TOR [U]  que escrivim U o O???

Els substantius (noms) masculins que acabin en [u] normalment s-escriuen amb -o:

  • exemples: gerro, toro suro carro
  • excepcions: museu correu tribu

Els noms i adjectius que fan el plural en SO [us] normalment s-escriuen amb -os final:

 

exemples: excepcions:
abús -> abusos museu -> museus
gras -> grassos actiu -> actius
bosc -> boscos motiu -> motius
feliç -> feliços europeu -> europeus
anis -> anissos  

TAMBÉ

POSEM U en els noms invariables acabats en -us:

globus, focus, virus.

POSEM U en les paraules acabades en diftong decreixent (au, eu, iu, ou):

actriu, babau.

POSEM O a la primera persona del singular del present d’indicatiu:

canto, ballo, dormo


SEGONA REGLA:

a l'interior de la paraula.

Per saber si hem d’escriure "O"  o  "U", quan es troben al mig d’una paraula, cal que busquem una paraula de la mateixa família que tingui la lletra (vocal) en posició tònica.(forta)

Per exemple: foguera . foc.


S'escriu O
Perquè prove del derivat de: S'escriu U
Perquè prové del derivat de:
foscor fosc duresa dur
novè nou llunyà lluny
pomera poma gruixut gruix
boirós boire fuster fustaPRACTIQUEM:


http://enxaneta.info/activitats/o-u/8

Exercicis 100-101-102-103-104

http://www.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/intermedi/icl/icl5/icl52b/icl52_02_18.htm

http://www.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/intermedi/icl/icl5/icl52b/icl52_02_20.htm

A final de mot

http://usuaris.tinet.org/aragones/ortocat/02_ou.htm

pàgina única

http://www.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/intermedi/icl/icl5/icl52b/icl52_02_21.htm

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/cs07.htm


LÈXIC.

català amb O / cast. amb U

atordir, atorrollar, atribolar (atribolat -ada) o tribular (tribulació), avorrir (avorriment), bordell, botifarra,
brúixola, calorós -osa, capítol, cartolina, colobra, complir, cònsol (consolat), corbat -ada, embotir, escapolirse, escrúpol, esdrúixol -a, gola (engolir), Hongria (hongarès -esa), Joan, joglar joglaressa, joguet, joguina, Josep, joventut, muntar (i der., muntatge), nodrir, ombria, ordir, pèndol, ploma (plomatge, plomar), podrir, polir, pols (polsera, polsació), rigorós -osa, robí, roí roïna, Romania, rossinyol, sofrir, solc (solcar), sorgir, sorgir (ressorgir), sospir (sospirar), sostraure o sostreure, tamboret, tenidoria, títol, tomba (ultratomba), tonyina, torba (torbar, torbació, torbador -ora), torró, torticoli, triomf
.


                                                               català amb U / cast. amb O


ateneu, bufetada, butlletí, cacau, continu -ínua, correu, cuirassa, escullera, fetus, focus, fòrum, individu,
ingenu -ènua, muntanya, porus, ritu, saurí saurina, sèrum, suborn (subornar), sufocar, supèrbia, suport,
(suportar, insuportable), tètanus, tramuntana, trofeu, turment (turmentar)