5.EL PREDICAT: NUCLI I COMPLEMENTS


EL PREDICAT.


DEFINICIO:

El predicat és la part de l'oracio que conté el VERB i s'oposa al SUBJECTE

Acostuma a dir alguna cosa del subjecte, normalment l'acció que aquest fa.
CARACTERISTIQUES DEL PREDICAT:


El PREDICAT, és necessari, per tant, totes les oracions en tenen.

El PREDICAT és un SINTAGMA VERBAL (S.V.) que pot aparèixer al principi, al mig o al final de l’oració.


El PREDICAT, QUE INCLOU EL VERB, HA DE CONCORDAR  AMB EL NUCLI DEL SINTAGMA NOMINAL (SUBJECTE)

obligatòriament en persona i nombre.

El noi canten. (NO)                        EL NOI CANTA


RECORDEM

DINS DEL PREDICAT TENIM:

EL VERBEl verb és la paraula imprescindible dins del predicat, per això es defineix com el nucli del predicat (untaria, sóc).
Indica l’ACCIÓ (camina) que duu a terme el subjecte o el seu estat (ell)..

I TAMBÉ.....

EN RESUM

CASTELLA

http://www.docstoc.com/docs/110254376/LOS-SINTAGMAS-El-sintagma-nominal-El-sintagma-adjetival-El-sintagma-adverbial-El-sintagma-preposicional-%C2%BFQU%C3%89-ES-UN-SINTAGMA-Un-sintagma-es-un-conjunto-de-palabras-ordenadas-en-t

aulaenredada.blogspot.com.es/2008/01/el-sintagma-nominal-y-los-valores-de-se.html
Comments