4.EL SUBJECTE: NUCLI I COMPLEMENTSEL SUBJECTE.

DEFINICIO:

El subjecte en una oració es QUI REALITZA L'ACCIÓ (cosa, persones, animals, objectes).CARACTERISTIQUES DEL SUBJECTE:

El subjecte, és necessari, per tant, totes les oracions en tenen.

El subjecte és un sintagma nominal (S.N.) que pot aparèixer al principi, al mig o al final de l’oració.


El subjecte concorda obligatòriament amb el verb en persona i nombre.

El noi canten. (NO)                        EL NOI CANTAElisió del subjecte

En els verbs meteorològics, no és possible interpretar cap subjecte: Plou; Neva; Llampega.

Aquests verbs s'anomenen impersonals, per la impossibilitat que tenen de dur subjecte.

A VEGADES EL SUBJECTE ES EL·LIPTÍC. (no esta) és a dir, no està expressat amb
una paraula, però podem saber de qui es tracta gràcies a la terminació
verbal:

Tenien tots els sentits oberts (Ells).


RECORDEM

DINS DEL SUBJECTE TENIM:

EL NUCLI
El nucli, la paraula més important d’aquest sintagma, és generalment un nom o un pronom (el pronoms son jo, tu, ell , nosaltres, vosaltres i ells).

Aquest nucli pot anar acompanyat de determinants (det) i complements (CN).


EXERCICIS

http://www.chiscos.net/repolim/lim/frases_oracio/frases_oracio.html


 I ELS COMPLEMENTS


El complement del nom és una funció sintàctica tradicional que engloba tots aquells sintagmes o paraules que modifiquen el significat d'un nom, independentment de la posició que aquest ocupi a l'oració o de la funció que realitzi. No s'ha de confondre el complement del nom amb els possibles determinants que l'acompanyin.


En català el complement del nom pot estar format per:

  • Un altre nom o sintagma nomimal (en aquest cas es denomima aposició): El carrer Balmes
  • Un adjectiu o equivalent: El carrer ample
  • Un sintagma preposicional: El carrer de l'escola
  • Una oració: El carrer on vivíem abans

Un mètode per esbrinar si una paraula fa de complement del nom, és eliminar de la frase el nom en qüestió, si deixa de tenir sentit és que complementa efectivament a aquell nom.EN RESUMComments