3.L'ORACIO: SUJECTE I PREDICATQUE ÉS UNA ORACIÓ?
DEFINICIO


L’oració és un conjunt de paraules que té sentit complet. L’element principal sense el qual no hi pot haver oració, és el VERB.


La majoria d’oracions estan formades per dues parts: el subjecte i el predicat.


ATENCIÓ.

DEFINICIÓ

El subjecte és la persona, l’animal o l’objecte del qual es diu alguna cosa.

El predicat és allò que es diu del subjecte.ATENCIÓ: 
 


EXEMPLES


EXERCICIS

http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=799&IdTipoJuego=7

http://www.chiscos.net/repolim/lim/frases_oracio/frases_oracio.html

http://www.smsofiavalencia.es/rdi/cuarto/llengua/datos/rdi/U04/04.htm

UN TREBALL DE REPASSAR MORFOLOGICAMENT

http://www.educa.madrid.org/binary/488/files97/flash.htm?numrecurso=4