0.LES CATEGORIES GRAMÀTICALS
MORFOLOGIA
EL NOM


DEFINICIÓ:
Es refereixen a persones, animals o coses concretes o abstractes.


CARACTERÍSTIQUES DEL NOM

Els noms tenen gènere MASCULÍ o FEMENÍ.

 
 

El noms també tenen NOMBRE que indica si están en SINGULAR ( quan només n'hi ha un) o PLURAL (quan n'hi ha més d'un).

 
 

Anomen NOMS COMUNS aquells que designen una persona, animal o cosa qualsevol.
 
 


Anomen NOMS PROPIS, aquells que designen  a persones a llocs o accidents geogràfics concrets.

 
 
 Anomen noms INDIVIDUALS aquells que designen UNA SOLA COSA, PERSONA, ANIMAL
 
 


Anomen noms COL·LECTIUS aquells que designen UN CONJUNT DE COSES, PERSONES, ANIMALS

 
 


Anomen noms CONCRETS aquells que designen UNA SOLA COSA, PERSONA, ANIMAL REAL.

 
 

Anomen noms ABSTRACTES aquells que designen UNA SOLA COSA O COSES QUE NO ES PODEN TOCAR NI VEURE.

 
 1. RESUM CATEGORIES DELS NOMS
Es refereixen a persones, animals o coses concretes o abstractes.
Tipus:
Comuns (rosa)
Propis (Agnès)
Concrets (fusta)
Abstactes (amor)
Individuals (llapis)
Col·lectius (ramat)

L'ADJECTIU


DEFINICIÓ:

EXEMPLES D'ADJECTIUS MOLTS UTILITZATS

CARACTERÍSTIQUES DE L'ADJECTIU

Normalment els adjectius tenen una forma per al masculí i una per al femení (fred, freda, freds, fredes).
 
 
 ALEGREALEGRA 

Alguns, però, tenen una única forma per als dos gèneres (burleta, burletes).


 
 
 UN NOI AMABLEUNA NOIA AMABLE COM TROBEM L'ADJECTIU


LA CASA GRAN ÉS A ESPARREGUERA.


ELS GRAUS DE L'ADJECTIU


L’adjectiu pot tenir diferents intensitats o graus segons la qualitat que expressa. 
En tenim els següents graus:
EXERCICIS WEB

TIPUS DE GRAUS
ELS DETERMINANTS.
DEFINICIÓ:
TU JA SAPS!!!


DETERMINATS QUANTITATIUS I INDEFINITS.


PAGINES WEB AMB RESUM DE TOTES LES CATEGORIES GRAMÀTICALS.

http://valebloc.files.wordpress.com/2008/12/categories-gramaticals2.pdf

http://f-eines.alaxarxa.cat/cat/images/file/TEORIA%20CATEGORIES.pdf

http://www.lafotocopiadora.es/Documentos/les%20categories%20gramaticals.ppt


http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&ved=0CHMQFjAHOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.lamiranda.info%2Fdocencia%2Fcatala%2Fcategories.ppt&ei=DTdVUqihAoSthQeniIGQAQ&usg=AFQjCNGW9RuhGhwWlzRHSUYrhg3V8J7zQQ&sig2=q-k9L0NvQSkxStgXM6gy0Q&bvm=bv.53760139,d.ZG4


http://sintaxi3r.blogspot.com.es/p/categories-gramaticals.html


http://usuaris.tinet.org/aragones/gramaticat/sintaxi.htm