HAIKU

Un haiku és un poema.

És una forma de poesia tradicional japonesa, segurament la més estesa.

L'haiku es compon de tres versos de 5, 7 i 5 morae (unitat fonètica similar, tot i que no idèntica, a la síl·laba), sense rima.

Sol contenir una paraula clau denominada kigo que indica l'estació de l'any a la qual es refereix. Alguns consideren que l'haiku ha de combinar dues imatges diferents que es relacionen en el tercer vers i ha d'estar escrit en present i tenir una pausa (kireji) al final d'un dels dos primers versos.

Però totes aquestes regles són seguides de forma laxa

i molts poetes les trenquen, especialment

quan adapten l'haikú a altres idiomes.