การสานปลาตะเพียน

เนื้อหา

                        ปลาตะเพียน  เป็นของเล่นชนิดหนึ่ง  การสานปลาตะเพียนเป็นการสานเพื่อนำมาเป็นของเล่นของประดับตกแต่ง  การสานใช้วัสดุได้หลายชนิด  เช่น  ใบตาล  ใบลาน  และใบมะพร้าวเป็นต้น  วัสดุที่นำมาสานกันมาก  หาง่าย คือ ใบมะพร้าว  ซึ่งหาได้จากต้นมะพร้าวที่มีขึ้นในท้องถิ่นต้นมะพร้าวเป็นต้นไม้ยืนต้น  ผลและยอดอ่อนใช้มาเป็นส่วนประกอบของอาหาร  หวาน คาวลำต้นนำมาเลื่อนทำเป็นที่อยู่อาศัย  ในให้ร่มเงา  นำมามุงเป็นหลังคาแทนวัสดุอื่น  และนำมาใช้เป็นวัสดุงานสานต่าง ๆ ได้
Comments