Propostes al BiciCas

Postura de Castelló en Bici sobre el BiciCas

Per a promocionar la mobilitat sostenible cal ficar limitacions al cotxe.

Per a afavorir la mobilitat sostenible a les ciutats no és suficient amb implantar un sistema de bicicletes públiques com el Bicicas. Més bé, cal dissenyar una política integral i planificada que promocione la bicicleta, l’anar a peu i el transport públic i que, simultàniament, aplique limitacions i obstacles al cotxe privat.

Les bicicletes públiques no suposen la normalització de la bicicleta a les ciutats

Perquè la biciclta és un mitjà de transport essencialment privat. Poden haver bicicletes, però si no hi ha altres condicions favorables (tràfic calmat, normativa, promoció, infrastructures), les pautes de mobilitat no canviaran. Per tant, les bicicletes públiques no han de ser una prioritat, sinó una mesura més dins d’una planificació integrada.

Els sistemes automàtics de bicicleta pública són caríssims

El cost mitjà  a Espanya està entre 1500 i 4000 € per bicicleta i any (el Bicing de Barcelona té un cost que iguala la inversió del Pla Director de la Bicicleta per a tota Catalunya).

A Castelló, implantar el sistema de bicicleta pública ha costat 2105,6 €/bicicleta el primer any, segons les previsions municipals (255.843 € d’implantació més 60.000 € de manteniment anual, per a 150 bicicletes).

L'efecte del Bicicas en la promoció de la bicicleta a Castelló està per vore, però la falta d’altres mesures i condicions necessàries de la ciutat no permet ser massa optimista.

La inversió és massa gran per a anar fent proves, perquè hi ha altres mesures més econòmiques i més efectives per a facilitar i afavorir l'ús de la bicicleta a la ciutat.

 

Propostes de millora del Bicicas

Dit açò, vist el funcionament del Bicicas i comparats els sistemes d'altres ciutats espanyoles, considerem que el sistema donaria millor servei amb les següents millores:

  1. Dotar d'una xarxa més extensa d’estacions que arribe a tota la ciutat. És a dir, disposar de més punts on agafar i deixar les bicicletes, en lloc de concentrar-les en només 6 punts.
  2. Horari més ampli. Ara funciona de dilluns a dissabte de 7.30h a 21h i diumenges de 9 a 18h (de juny a setembre, els diumenges acaba a les 20h). Com a mínim els dies feiners, l'horari hauria de ser de 7 a 22h per a donar servei als desplaçaments de casa a la faena.
  3. Integrar el Bicicas i el bus en una única targeta, per tal d’afavorir la combinació d’aquests dos sistemes de transport públic (intermodalitat).                                 
  4. A llarg termini, cal estendre el Bicicas a l’àrea metropolitana de la Plana, amb la col·laboració dels altres ajuntaments. Per descomptat que això s’hauria de fer prèvia la connexió dels pobles amb les corresponents vies ciclistes.

  5. Diferents tipus de bicicleta. Si, amés de la bicicleta normal,s’ofereixen alguns tàndems, tricicles o bicicletes amb cadira per a xiquets, el sistema serà més atractiu per a gent major que no es troba segura amb una bicicleta normal i també per als desplaçaments obligats d'anada i tornada a l’escola.

  6. Bicicletes amb un cadenat. Això facilitaria que l’usuari poguera estacionar amb seguretat la bicicleta fóra de les 6 bases oficials, durant les seues gestions i parades intermitges.

  7. Millor sistema d'iluminació. Les bicis no porten instal·lat cap sistema per a fer llum, sinò que, juntament amb la targeta, l'Ajuntament dóna a l'usuari una llinterna que s'haurà de dur darrere i ficar i llevar cada vegada que faça falta. Això no té cap sentit. Fer-se vore és importantíssim per a la seguretat del ciclista, a més que la normativa obliga a circular amb il·luminació davant i darrere. Per tant, les bicicletes  han de portar instal·lat un sistema fixe d'il·luminació, que no puga "oblidar-se" a casa.

  8. Portaequipatges. És molt útil disposar en la bicicleta d'alguna cistella per a poder transportar amb comoditat qualsevol borsa o paquet. Les bicicletes del Bicicas no porten aquest complement tan pràctic.

  9. Accés més fàcil per al turisme, que és un públic molt propens a utilitzar el Bicicas. Els tràmits necessaris per a obtenir la targeta fan difícil que el sistema puga ser utilitzat pels turistes que visiten la ciutat durant pocs dies. En altres ciutats, com Logroño, l'Oficina de Turisme facilita una targeta del Bicicas als turistes, simplement presentant el DNI.

  10. Respecte al finançament, proposem que el cotxe pague la bicicleta. Que els ingressos obtinguts de la Zona Blava es destinen (tot o part) a les mesures de promoció com el Bicicas (com ja es fa a Barcelona).