Les propostes de Castelló en Bici


 

Propostes a l'Ajuntament de Castelló de la Plana

En una reunió mantinguda amb el regidor de Mobilitat (Miquel Soler), vam presentar una sèrie d'actuacions que considerem necessàries per a millorar la ciclabilitat de la ciutat.

* Quant al Bicicas, entenem que no és una mesura prioritària per a la promoció de la bicicleta (parlem d'ell en el punt següent).

 1. Dissenyar i instal·lar ja una Xarxa d'Aparcaments per a Bicicletes per tot el municipi, que done servei als nombrosos ciclistes urbans. Les bicicletes han de disposar d'un lloc senyalitzat i digne per a estacionar.

  • Els aparcaments han de situar-se especialment en llocs estratègics que atrauen i  generen desplaçaments, com ara l’estació de trens, centres de treball, carrers i centres comercials, edificis públics, equipaments culturals o d’oci  i instal·lacions esportives. La xarxa ha d'estar oberta a possibles peticions de comerços, associacions, entitats, centres d'ensenyament, etc.
  • Castelló en bici proposa 1 únic model d’aparcament: el model universal o de U invertida. És el model més estable i popular a Europa, amb la peculiaritat afegida de ser barat, pràctic i de molt senzilla instal·lació.

  •  També proposem que els aparcaments subterranis habiliten espai per a instal·lar aparcaments segurs de bicicletes (l'Ajuntament hauria de revisar i adaptar les ordenances municipals).
 1. Centres educatius: impulsar els projectes de Camí Escolar en els centres que els tinguen. Com a mesures concretes que l'Ajuntament pot fer ja, proposem:

  • Instal·lar aparcaments bici dins de tots els col·legis i instituts

  • Oferir activitats d'Educació Vial específica per a la bicicleta

 2. Que l'Ajuntament cree un Registre de bicicletes, com ja funciona a Barcelona, San Sebastián i Sevilla. El sistema consisteix a registrar i marcar la bicicleta i a incloure les dades de la bici i de l’usuari en un sistema informàtic que gestiona l’Ajuntament.

  • El sistema facilita dos opcions complementàries: el simple registre gratuït de la bicicleta, o el registre més el marcatge amb un dispositiu especial (que té un xicotet cost).

 3. Vies ciclistes: planificar una Xarxa de Vies Ciclistes municipals, a mig i llarg termini, que siga completa i que connecte els principals punts generadors i receptors de desplaçaments urbans.

  • Els carrils bici actuals han de tindre garantit un manteniment permanent per a assegurar un bon estat. No val qualsevol cosa com a carril bici, com passa a la zona pròxima a la Salera). 

 4. Que l'Ajuntament impulse Plans de Mobilitat per a Empreses amb especial èmfasi en la bicicleta. Aquests plans estan subvencionats per l'Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia, IDAE). Per a donar exemple, l'Ajuntament podria ser el primer centre de treball en implementar-lo.

 5. Proposem formar part del Fòrum de Mobilitat municipal. La bicicleta urbana ha d’estar representada en aquest organisme com a mitja de transport que és.

 6. Proposem que el Pla de de Mobilitat Sostenible que l’Ajuntament està realitzant estiga obert a la participació dels agents socials, mitjançant consultes i entrevistes amb entitats i associacions, entre les quals ha d’estar Castelló en Bici.

 

El BiciCas: una moda o una oportunitat? 

 

 

L'opinió de Castelló en Bici sobre el Bicicas.