Personatges històrics

Són varis els personatges que han tingut vincle i relació amb el Castell d'Alta-riba.

A mesura que vagin avançant les descobertes anirem afeguint dades. Per altra banda no hem de deixar de banda el llinatge d'Alta-riba que en parlem en un altre apartat. De moment El més destacat i que han deixat imprenta documental ha estat:

Alfons el Benigne:

El Comte-Rei Alfons III de Catalunya i IV d’Aragó, durant el seu regnat va rebre el sobrenom de “el Benigne”. Era fill del rei Jaume II d'Aragó “el Just” i de la seva segona muller Blanca de Nàpols. Va regnar de l’any 1327 fins el dia 24 de gener de 1336 en que va morir. El rei va mediar en diferents conflictes, protegint la independència del senyoriu d’Alta-riba i del castell de Sant Miquel; aleshores, en mans del Monestir de Santes Creus. Segons diferents documents en llatí, que encara es conserven, tenim notícies d’alguns dels fets històrics que van tenir lloc a Alta-riba, i en els quals es veu obligat a intervenir el comte-rei Alfons. El monarca imparteix justícia i protegeix Alta-riba i en deixa constància documental.