Lo Castell‎ > ‎

Genealogia i propietaris

 Tot seguit es detallen les referències documentals que ens donen informació de la titularitat del Castell de Sant Miquel d'Alta-riba. No disposem de documentació suficient per diferenciar els Castlans dels Senyors, atès la poca documentació que ens ha arribat fins avui. Cal tenir en compte que  en la redacció dels documents, per aquella època, els cognoms anaven alternant, canviant,  adaptant-los i/o substituent-los segons la importància dels nous llocs adquirits o rebuts, atès que els obligava a traslladar-se als diferents castells. En aquella època el poder, l'autoritat i la valentia, venia marcat per la quantitat i qualitat de castells i possessions. 
  Font: Els Castells Catalans, Volums VI. de Rafael Dalmau Editor; i l'Enciclopèdia Catalunya Romànica d'Enciclopèdia Catalana. Volum 24.
  1.- La primera referència escrita que existeix del Castell d’Alta-riba apareix en un document de  govern del comte Ramon IV de Pallars Jussà, que va tenir lloc  entre els anys 1043 a 1098. El comte estava cassat amb  Valença Mir filla d’Arnau Mir de Tost vescomte d’Àger, i  presumptament podien tenir el castell com aportació al dot de Valença pel casament amb el comte.

2.- Bonfill, Senyor de Llobera que li cedeix el comte Ramon IV de Pallars.

3.- L’any 1079: Ramon Miró.

4.- L’any 1110 apareix Pere Arnau i sa muller Belissendis que donen el castell a la seva filla Solesten , Solestendis, o Solextendis Sarroca que el 1112 es casa  amb Guillem I de Cervera, fill de Dalmau, senyor de Ferran,  Malacara i Sant Esteve (anomenat ara Castellfollit de Riubregós)

5.- L’any 1112: Bernat de Biosca casat amb Dolça de Freixenet; filla de Bernat de Freixenet i Guillema i que van  tenir  un fill anomenat Berenguer

6.- L’any 1151: Arnau d’Alta-riba subscriu un document , sembla ser que el cogoverna amb Solesten.

7.-L’any 1183 Berenguer d’Alta-riba i Cervera, cavaller.

8.- L’any 1183: Solesten el deixa al seu fill  Berenguer de Montmajor

9.- l’any 1183: és d’Arnau d’Alta-riba y Pujalt. Casat amb Saurina que tenien els fills: Arnau, Pere Arnau i Astanova, i les filles: Berenguera i Estranya.

10.- L’any 1199: de Guilem Sarroca, emparentat amb els Llobera i els vescomtes de Cardona.

11.- L’any 1208: pertany a Berenguera d’Alta-riba y Cervera Filla de Arnau d’alta-riba  i de Cervera, i Saurina, atès que el dia 1 de novembre  de 1208 Saurina ingressa en l’Obediència de l’Església de Solsona.

12.- El dia 15 de maig de 1238 el  Monestir de Santes Creus, compra el castell i el senyoriu ; i Arnau II de Cervera i d’Alta-riba,  llinatge de l’aristocràcia militar catalana que prengué el cognom de Cervera en ser-ne castlans i deriva dels senyors dels castells de Ferran, Malacara, Alta-riba i Sant Esteve (anomenat posteriorment de Castellfollit de Riubregós) confirma la venda el  21 d’agost de 1251 a Guillem de Cervera.

13.- Del dia 15 de maig de 1238 fins el 25 de maig de 1837 que surt en subhasta pública per la desamortització de Mendizabal pertany al cenobi de Santes Creus.
14.- L'any 1862 pertany als Marquesos de Capmany, com també ho pertany el Castell de Vergós Guerrejat.
Subpàgines (1): Anècdotes històriques
Comments