Lo Castell

 
Estat actual del castell l'any 2013. El castell es troba en procés de redefinició de l'entorn i redistribució del POUM 
 
Per a més informació: