ПочетнаГрадина, укратко

Први број Градине појавио се у Нишу, јануара 1900. године. Као петнаестодневни часопис за забаву, поуку и књижевну критику, излазила је до октобра 1901. године (последња свеска је двоброј 3536). У њој су сарађивали и познати писци, међу којима су Алекса Шантић, Борисав Станковић, Светозар Ћоровић, Симо Матавуљ, Тадија Костић и други, из разних крајева тадашње земље. Часопис је обновљен октобра 1966. године. Оснивач Градине је Град Ниш. 

 

Прво Уредништво "Градине"
Фотографија уредништва Градине из 1900. године: 
Стоје: Јеремија Живановић (главни сарадник) и Милан А. Костић (сарадник). 
Седе: Светозар Обрадовић (власник), Милан Банић (уредник) и Тодор Коблишка (сарадник).

Издавачи Градине

1900-1901. Власник Светозар Обрадовић, нишки професор

1966-1971. Културно-просветна заједница општине Ниш

1972-1999. Издавачка установа Градина

1999-2001. Издавачко предузеће Градина и Нишки културни центар (извршни издавач)

2002. Часопис није штампан

Од 2003. Нишки културни центар


Главни уредници Градине

1900-1901.  Милан Банић, Јеремија Живановић

1966-1968.  Драгољуб Јанковић, Добривоје Јевтић, Никола Мељаницки

1968-1972. Добривоје Јевтић

1972-1973.  Веселин Илић

1973-1974. Зоран Милић, Лука Прошић

1974-1978. Љубисав Станојевић

1978-1989. Саша Хаџи Танчић

1989-2000. Горан Станковић

Од 2001. Зоран Пешић СигмаИМПРЕСУМ

ГРАДИНА
Часопис за књижевност, уметност и културу
Година LII
ISSN 0436-2616

Оснивач: 
Град Ниш
Издавач: 
Нишки културни центар
Ниш, Станоја Бунушевца бб
тел. 018/595-740, 595-741
www.nkc.org.rs
Категоризација часописа Министарства просвете Републике Србије за 2016. и раније: М53.

Уредништво:
Јелена С. Младеновић, Александар Костадиновић, Зоран Пешић Сигма, Дејан Стојиљковић и Иван Цветановић

Рукописе слати на адресу Уредништва:
Нишки културни центар
- за Градину -
18000 Ниш, Станоја Бунушевца бб
Телефон: 018/536-200
e-mail: casopis.gradina@gmail.com

 

Нишки културни центар, часопис Градина


Упутство за објављивање

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ТЕКСТА 

ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ У ЧАСОПИСУ ГРАДИНА 

 

Часопис Градина објављује песме, приче, одломке романа, есеје, oгледе, критику и приказе из области књижевности и уметности. Текстови који су већ објављени не могу бити објављени у часопису.

Подаци о текстовима усмено изложеним на научним или књижевним скуповима треба да буду наведени у посебној напомени (фусноти) при дну последње странице текста.

Текстови се објављују на српском језику, екавским или ијекавским наречјем, на ћирилици и на њих се примењује Правопис српскога језика Митра Пешикана, Јована Јерковића и Мата Пижурице (Матица српска, Нови Сад, 2010).

Страна имена аутора у текстовима на српском језику треба да буду транскирбована и исписана ћирилицом, а приликом првог помена могу да буду исписана у загради оригиналним језиком и писмом. Поједине речи и изрази могу бити, из научно-стручних потреба, писани на оригиналном језику и писму.

Текстови се шаљу искључиво електронским путем у Word формату, на адресу: casopis.gradina@gmail.com

Текст треба да садржи следеће елементе:

– име и презиме аутора: у поезији, прози, студијама и чланцима изнад наслова уз леву маргину
– наслов рада: верзалом, центриран

Формат текста:

– стандардни: А4; маргине 2,54 cm (custom);
– фонт: Times New Roman;
– величина слова: основни текст 11 pt;
– размак између редова: 1,0;
– за наглашавање у тексту се користи италик (не болд, не подвучено);
– напомене/фусноте: у дну стране (footnotes, а не endnotes), искључиво аргументативне, величина слова 9 pt;
– списак литературе на крају текста;
– наслови књижевних или уметничких дела који се помињу у тексту (књиге, драме, филмови, представе, часописи, слике…) пишу се италиком, а појединачни наслови или делови под наводницима (песме, приче, текстови у часописима, зборницима, поглавља у књигама итд.);
– цитати у тексту се дају под двоструким знацима навода („…”), а цитат унутар цитата под једноструким знацима навода (’…’); уколико се цитира преведено дело, у одговарајућој напомени, уз податке о месту и години издања, треба навести и име преводиоца;
– када се фусноте понављају треба их скратити: нав. дело или исто…
– краћи цитати или стихови (2–3 реда) дају се унутар текста, а дужи се издвајају из основног текста (увучени и умањени – 11 pt).

 

Биографија и контакт

Ако аутор први пут објављује у Градини, на крају текста (или у посебном документу) треба да дâ кратку биобиблиографску белешку о себи, а аутори који су већ објављивали могу да пошаљу допуне. И на крају дати број мобилног телефона  и  електронску адресу.

 


НОВА СВЕСКА ЧАСОПИСА

ПРЕГЛЕД САДРЖИНЕ број 82-83/2018

Реч уредника

Зоран Пешић Сигма Излагање снова... 7 


KЊИЖЕВНИ ПОРТРЕТ: ЕНЕС ХАЛИЛОВИЋ

Образложење жирија за доделу награде „Стеван Сремац” за 2016. годину... 11

Рекли су о роману... 15

(О књизи Енеса Халиловића Ако дуго гледаш у понор)

Емилија Милосављевић

Чудно клупко... 18

(О књизи Енеса Халиловића Чудна књига)

Енес Халиловић

Закони поезије нису обавезујући, али ниједан не смије бити прекршен... 22

Енес Халиловић

Нове песме... 27

Александра Гојковић

Понекад је опасније у понор гледати него у понор пасти ... 29


ПР ОЗА

Луј Арагон

Каква бoжанска душа... 35

(С француског језика превео и коментаре написао Велимир Младеновић)

Нагиб Махфуз

Три кратке приче... 39

(Са арапског језика превео Мирослав Б. Митровић)

Радосав Стојановић

Верка испод дуге... 41

Драган Алексић

Ламија + Дацо... 50

Драгослав Дедовић

Од тога су наши слатки снови... 56

Милан Бојовић

Неиспричана прича једног одрастања... 65

Арцви Бахчинјан

Виолончело ... 70

(С јерменског језика превела Ануш Балајан)

Данијела Трајковић

Баба Стојнина прича ... 74

Никола Марковић

Последњи Дивнини дани... 77

 

ПОЕЗИЈА

Џек Хиршман

Не узимам робље... 85

(С енглеског језика превео Ненад Глишић)

Драгиша Обрадовић

Месец у кочији... 90

Маријан Гракалић

Звук косе у сну... 93

Тоне Шкрјанец

Диши... 96

(Са словеначког језика превео Горан Јанковић)

Радмило В. Радовановић

Комшија перо... 100

Слађана Ристић

Антикварница на периферији ... 104

Звонко Карановић

Стаза поред борова... 106

Драгослав Дедовић

Шта је стварно... 113

Драган Огњановић

Подмукло убиство песника... 117

Александар Петровић Бабић

Палијативна нега... 121

 

СРПСКИ ПЕСНИЦИ ПЕВАЈУ ЈЕРМЕНИЈИ 

Бабкен Симоњан

Српски песници певају Jерменији... 133

Десанка Максимовић

Јереван... 135

Мира Алечковић

Арарат... 136

Митрополит Амфилохије Радовић

Арарат и ловћен... 137

Момир Војводић

Ноћ Јермена 1915. ... 138

Влајко Чапрић

***... 139

Ирена Церовић Џамоња

Јерменији удесом сличној... 140

Љубомир Ћорилић

Јутро арарата... 142

Душка Врховац

Јереван... 143

Миљурко Вукадиновић

Небески сват – арарат... 144

Данило Јокановић

Арарат ... 145

Милко Грбовић

Јерменину, брату по вери и патњи... 146

Александар Б. Лаковић

Прозори, очи ... 147

Драган Јовановић Данилов

Арарат, снежна књига... 148

 

ЛИНКОВИ

Александра Димитријевић

Поремећен простор егзистенције... 153

Иван Мишић

Плакати... 155

Џек Керуак

Моје животно дело... 163

(С француског језика превео Бoрис Лазић)

Миодраг Петровић

Рогати нису увек најјачи... 166

Ранко Рисојевић

Мој Париз, 1981. ... 178

Александар Костадиновић

Две књиге о два Лазара... 192

Јовица Станковић

Метафизички смисао светлости у уметничкој прози

Николе Милошевића... 214

Тамара Лујак

Аждаје међу нама... 218

Александра Ђуричић

Запис из јужне србије... 229

Оливера С. Марковић

„Невероватни цилиндер Њ. В. Краља Кристијана” Живојина

Вукадиновића као друштвено-политичка критика... 233

Дубравка Лазић

Случај „Mедиале” и српска неоавангарда... 242

Дејан Петровић

Феномен документаризма у Србији... 253

 

КРИТИКА

Александар Б. Лаковић

Смрт и прошлост су највернији човекови пратиоци... 279

(О књизи Стевана Тонтића Христова луда)

Владимир Б. Перић

Узлет Хтонског... 283

(О књизи Агнес Раватн Птичји суд)

Душан Стојковић

Планетарни интервјуи Мирољуба тодоровића... 289

(О књизи Мирољуба Тодоровића Извори сигнализма)

Мирослав Радовановић

Рационалне и емотивне основе... 297

(О књизи Анђелка Анушића Зимно место)

Мирјана Бојанић Ћирковић

Хуманизам на другачији начин или… ... 303

(О књизи Слободана Владушића Књижевност и коментари)

Мићо Цвијетић

сензибилне песничке струне... 308

Велибор В. Петковић

Слатке кратке приче... 312

(О књизи Драгана Ј. Ристића Кришке)

Милица Стојиљковић

Свесно лечење несвесног ... 318

(О књизи Благоја Савића Терапија свести)

Милена Ж. Кулић

Два лица истог... 321

(О књизи Александре Павловић Лица)

Јелена Марићевић

Сатурнов дах... 324

(О књизи Ирене Плаовић Велико Топло)

Марко Ценић

Европа или дукађин?... 328

(О књизи Душана Јевтића Окултни савез Србије)

Даниел Јовановић

У име будућности... 332

(Нишко народно позориште: „У чије име”)

 

БЕЛЕШКЕ О АУТОРИМА... 385

 

FLAYLEAF

Јована Николић

„Курјак је јак само у својој осами”... 345

(О роману Саве Дамјанова Итика Јерополитика @Вук)


 

ВЕСТИ

КОНКУРС ЧАСОПИСА ГРАДИНА ЗА ФАНТАСТИЧНУ ПРИЧУ:

СРБИЈА  2049.

Текстове на ћирилици, до 10 страница и кратку биографију послати најкасније до 1. јуна 2018. на адресу

casopis.gradina@gmail.com

Најбоље приче биће објављене у часопису у 2018. години. 


УТОРАК, 26. 12. 2017. у 19,00

Промоција часописа ГРАДИНА бр. 78-79 / 2017.

Учествују: Уредништво и аутори из Ниша

Мала сала Нишког културног центраОДЈЕЦИ

Стари бројеви часописа "Градина" коначно послати на адресе медија, аутора и читалаца. Информација у новосадском "Дневнику":

Час/опис: Град од хартије

Часопис за књижевност, уметност и културу “Градина” у новој серији (број 64-65) посвећен је теми градова. Уредник “Градине” Зоран Пешић Сигма тим поводом пише... http://www.dnevnik.rs/kultura/casopis-grad-od-hartije 


БИБЛИОГ
РАФИЈА ЧАСОПИСА "ГРАДИНА"

Градина спада у малу групу дуговечнијих часописа, који је у потпуности аналитички обрађен. Претходна годишта обрађена су у следећим библиографијама:

За период:     У свескама:

1900-1901.       Градина. - Бр. 7 (2000)


1966-1980.        Градина. - Бр. 11/12 (1980)

1981-1985.        Градина. - Бр. 2/3 (1987)

1986-1995.        Градина. - Бр. 11/12 (1996)

1996-2005.        Градина. - Бр. 13 (2006)

2006-2010.        Градина. - Бр. 44/46 (2011)

2011-2015.        Градина. - Бр. 72/73 (2016)ЧАСОПИС "ГРАДИНА" ЛИНКОВИ


- На сајту Комуникација:

http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/casopisi/Gradina/index_html?stdlang=gb

- На Фејсбуку:

https://www.facebook.com/casopis.gradina/

- На Википедији:

https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81)