La pàgina web del Casal de Joves Guineueta és:


http://cjguineueta.wordpress.com