Presentació / Presentación

El 23 d’abril de 2001, una part de la col•lectivitat catalana amb residència a Sevilla va crear el Casal de Catalunya de Sevilla.

Al 2006, el Casal aconsegueix financiació i és trasllada a la seu actual. Durant aquell any es començaren les reformes i es va acabar de fer l’aula de català i façana. 

 
El 23 de abril de 2001, una parte de la colectividad catalana residentes en Sevilla creó el Casal de Catalunya de Sevilla.

En el 2006, el Casal consigue financiación y se traslada a la sede actual. Durante aquel año se empezaron las reformas y se acabó de hacer el aula de catalán y la fachada.


Comments