CARTOGRAMES

4esoinfoccss@gmail.com

 El cartograma és un gràfic on d'alguna manera intervé el mapa, bé com a suport sobre el qual es dibuixen els gràfics, bé com a forma que pren el mateix gràfic. 

Les nombroses combinacions gràfic-mapa donen lloc a una extensa tipologia de cartogrames.


El cartograma integrat o mapa anamòrfic.


El gràfic pren la forma del mapa. La variació de la mida del mapa indica el valor de la variable. Hi ha dos tipus de cartograma integrat:


el bidimensional ...


i el tridimensional.ALTRES WEBS ON TROBAR CARTOGRAMES...

1. El cartograma pla.


Tant el mapa com el gràfic es representen només en dues dimensions.

2. El cartograma volumètric.


Tant el mapa com els gràfics es representen en les tres dimensions.

3. El cartograma pla-volum.


El mapa es representa només en dues dimensions, i els gràfics en les tres dimensions. És utilitzat quan les diferències dels valors de les variables són molt grans.