Este cartafol contén material que pretende servir de proposta para tratar diversos temas na titoría de Secundaria. Tamén ofrece diversos modelos para xestionar a acción titorial en catro tipos de actuacións: 
  1. Actuacións para asegurar a coherencia educativa na práctica docente de aula por parte do profesorado do grupo
  2. Actuacións para desenvolver co grupo de alumnos no horario semanal de titoría
  3. Actuacións para atender individualmente ós alumnos
  4. Actuacións para manter unha comunicación fluida cas familias.
Unha meirande parte destes materiais procede de recursos que están pubricados en blogues de compañeiros de Orientación, a quen teño que agradecer as súas aportacións, proporcionando unha enorme axuda na tarefa diaria. Cito algúns, ainda que seguramente me esqueza de moitos:
  • http://elorientablog.blogspot.com.es/
  • http://ayudaalestudio.blogspot.com.es/
  • http://monicadizorienta.blogspot.com.es/
  • http://orientacascales.wordpress.com/
  • http://entrepasillosyaulas.blogspot.com.es/
  • http://www.orientaponiente.blogspot.com.es/