Wstęp

Niniejsza strona będzie opisywać poczet władców Rosji od czasów najdawniejszych do panowania ostatniego z Carów.
Jak dobrze wszystkim wiadomo Rosja nie zawsze była olbrzymim państwem. Zupełnie na samym początku istnienia ograniczała się tylko roli małego księstwa. Dopiero z czasem Księstwo przerodziło się w olbrzymie imperium, które przetrwało do czasów nam współczesnych, w nieco okrojonej formie i z innym systemem politycznym.